Artikelen met de tag 'video' | Nederlandse Arbeidsinspectie

Newsroom Nederlandse Arbeidsinspectie (video)

2023
04
oktober
2023
| 17:49 Europe/Amsterdam
Bij controles op zo’n 180 distributiecentra verspreid over Nederland zijn diverse ARBO-overtredingen geconstateerd door de Nederlandse Arbeidsinspectie. In totaal ging het om bij 350 overtredingen. Tijdens de van tevoren aangekondigde inspecties op 2...
Lees meer
26
september
2023
| 08:00 Europe/Amsterdam
De schrik was enorm toen hij hoorde dat een molenaar naar beneden was gevallen. Jermo Tappel van Stichting Drents Landschap heeft het nog scherp op zijn netvlies. De arbeidsinspecteur vraagt Jermo en zijn collega’s vervolgens om zelf onderzoek te doe...
Lees meer
22
juni
2023
| 16:30 Europe/Amsterdam
Er gaan jaarlijks 3000 mensen eerder dood omdat ze tijdens het werk blootgesteld zijn aan gevaarlijke stoffen. Gevaarlijke stoffen kunnen in alle soorten bedrijven voorkomen, van grote chemische industrie tot een klein klusbedrijf. Het is belangrijk ...
Lees meer
16
mei
2023
| 09:02 Europe/Amsterdam
Er wordt veel oneerlijk en onveilig gewerkt in de maaltijd- en flitsbezorging. Bij een controle werden meer dan 20 bezorgers aangehouden jonger dan 16 jaar. De jongste was zelfs 13 jaar. Voor maaltijdbezorging mag dat niet. Later dit jaar is dat ook ...
Lees meer
23
maart
2023
| 09:00 Europe/Amsterdam
Bij een controle op 200 bouwplaatsen verspreid over Nederland zijn bij circa 140 bouwplaatsen overtredingen geconstateerd door de Nederlandse Arbeidsinspectie. In totaal ging het om meer dan 250 overtredingen.  Inspecteurs kwamen veel onveilig ingeri...
Lees meer
21
maart
2023
| 16:20 Europe/Amsterdam
In ruim een jaar tijd vonden meer dan 40 ongevallen plaats bij installatie van zonnepanelen. En de afgelopen 3 jaar waren er 5 ongevallen met een dodelijke afloop. Bij het werken op hoogte zijn grote risico’s. Het is daarom belangrijk dat de werkgeve...
Lees meer
2022
15
november
2022
| 11:25 Europe/Amsterdam
Op maandagavond 24 oktober vond in het Duitse Gronau een gezamenlijke controle plaats van de Arbeidsinspectie en Duitse autoriteiten. Er werden door ons op die avond met 33 migranten gesproken en op dinsdag met 35 migranten.  Er bleek dat veel van de...
Lees meer
11
oktober
2022
| 10:13 Europe/Amsterdam
In september vonden gelijktijdig in 20 Europese landen inspecties plaats in de agrarische sector. Dit in het kader van de jaarlijkse Joint Action Days (JAD). Doel van JAD is dat de deelnemende landen informatie met elkaar delen, data-analyses en oper...
Lees meer
07
juli
2022
| 09:10 Europe/Amsterdam
Even snel de ramen lappen met een lange ladder, emmer, spons en zeem is er niet bij. Het werken op hoogte kent namelijk grote risico’s. Daarom zijn er voor de glas- en gevelreiniging bijzondere veiligheidsafspraken gemaakt. Een werkgever moet altijd ...
Lees meer
13
mei
2022
| 12:21 Europe/Amsterdam
Een nijpend tekort aan gespecialiseerde Aziatische koks leidde in 2014 voor het invoeren van de Regeling Aziatische Horeca. De regeling zorgde er voor dat ondernemingen in de Aziatische horecasector koks uit Azië konden invliegen. Uit onze controles ...
Lees meer
13
april
2022
| 20:08 Europe/Amsterdam
Fraude met zorggelden ondermijnt het zorgstelsel, de solidariteit en het vertrouwen dat wij stellen in mensen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg. In de zorg gaan vele miljarden om en moet je alert zijn op criminelen die misbruik van regelingen w...
Lees meer
2021
22
juli
2021
| 10:11 Europe/Amsterdam
Arbeidsuitbuiting komt helaas nog steeds voor. Het is vaak moeilijk te zien of werknemers inderdaad uitgebuit worden. Maar heeft u het idee dat er mogelijk sprake is van arbeidsuitbuiting, neem dan contact op met ons....
Lees meer
03
februari
2021
| 10:45 Europe/Amsterdam
Bij een nachtelijke controle van twee warme bakkers in Den Haag kwamen meerdere misstanden aan het licht. In één bakkerij bakte een werknemer broodjes terwijl hij geen verblijfspapieren of werkvergunning had. In de andere bakkerij werden vooral muize...
Lees meer
2020
21
december
2020
| 14:37 Europe/Amsterdam
De afgelopen periode heeft de Inspectie veelvuldig gecontroleerd in distributiecentra. Waar letten de inspecteurs op en hoe kijken ze naar de coronamaatregelen?
Lees meer
27
november
2020
| 09:14 Europe/Amsterdam
In de vleesverwerking wordt dagelijks hard gewerkt om ons vlees in de winkel of bij restaurants te krijgen. Inspecteurs van de Inspectie SZW controleren of dit werk op een eerlijke, gezonde en veilige manier gebeurt. Ook kijken zij of bedrijven de ju...
Lees meer
24
september
2020
| 14:26 Europe/Amsterdam
Inspecteurs treffen een werknemer die vermoedelijk slaapt in de kelder van de nagelsalon. Zij verblijft en werkt illegaal in Nederland.
Lees meer
2019
18
december
2019
| 09:52 Europe/Amsterdam
Dagelijks komen bij de Immigratie en Naturalisatie Dienst aanvragen binnen om een familielid naar Nederland te laten komen. Om een verblijfsvergunning te krijgen moet aan verschillende voorwaarden worden voldaan. Eén belangrijke voorwaarde is dat de ...
Lees meer
09
december
2019
| 12:10 Europe/Amsterdam
Op pad met drie arbeidsinspecteurs die toezien op de arbeidsomstandigheden. Hoe ziet de werkdag van Ed Apswoude, Veronique Wolbers en Egon Kwieman er uit en op welke wijze controleren zij bedrijven. ...
Lees meer
02
december
2019
| 15:39 Europe/Amsterdam
Inspectors come across an employee who is believed to be sleeping in the basement of the nail salon. She resides and works illegally in the Netherlands.
Lees meer
Tags
12
november
2019
| 12:47 Europe/Amsterdam
Houden schoonmaakbedrijven en hotels zich wel aan de arbeidswetten? Zowel het schoonmaakbedrijf als het hotel moeten er voor zorgen dat de schoonmakers niet te lang werken en genoeg betaald krijgen. Vaak gaat dit goed, maar soms ook niet. In dat geva...
Lees meer
08
oktober
2019
| 13:32 Europe/Amsterdam
Werken in de bouw. Helaas gaat dat niet altijd even eerlijk. Een controle bij verschillende bouwlocaties op vrijdag 5 oktober leveren vermoedelijk verschillende overtredingen op het gebied van onderbetaling en te lang werken op.Wil je meewerken aan e...
Lees meer
29
augustus
2019
| 13:47 Europe/Amsterdam
In de horeca wordt niet altijd eerlijk gewerkt. Lange werkdagen, te weinig loon. Soms is het allemaal schone schijn. Woordvoerder Paul Q van der Burg gaat in deze vlog in op de misstanden binnen een deel van de horeca. Je ziet het niet. Je merkt het ...
Lees meer
Tags
15
juli
2019
| 15:45 Europe/Amsterdam
Het verwijderen van asbest gebeurt nog steeds niet veilig genoeg. Een controle in de noordelijke provincies van de Inspectie SZW en zes Omgevingsdiensten op 76 locaties leverde in ruim 30% van de gevallen overtredingen op. De asbestteams gingen op...
Lees meer
11
juli
2019
| 20:00 Europe/Amsterdam
Wij zijn op zoek naar collega’ s met hart voor eerlijker werk. Als inspecteur arbeidsmarktfraude draag je bij aan eerlijke arbeidsverhoudingen en een eerlijke arbeidsmarkt. In je werk kom je met allerlei bedrijven in aanraking: van scheepswerven tot ...
Lees meer
15
juni
2019
| 10:54 Europe/Amsterdam
Losse dakpannen die op voorbijgangers kunnen vallen en steigers zonder adequate valbescherming. Arbeidsinspecteur Michel Schenk controleert twee bouwplaatsen in Zaandam en komt diverse onveilige situaties tegen. Hij legt de werkzaamheden stil totdat ...
Lees meer
21
mei
2019
| 12:34 Europe/Amsterdam
Uit een controle van de Inspectie SZW in samenwerking met UWV en Belastingdienst bij vijf vleesverwerkers op de Veluwe blijkt dat deze bedrijven overtredingen maken op het gebied van veilig en eerlijk werken. Vier van de vijf bedrijven hebben eerder ...
Lees meer
Tags
06
mei
2019
| 10:00 Europe/Amsterdam
Jongeren die werken in de metaal of techniek hebben een grotere kans op een ongeval tijdens het werk. Het is daarom belangrijk dat tijdens hun opleiding veel aandacht wordt gegeven aan veilig en gezond werken. Leerbedrijven spelen hierbij een belangr...
Lees meer
04
april
2019
| 11:31 Europe/Amsterdam
Een controle van 29 bouwlocaties levert veel overtredingen op. In 1 geval moeten de bouwvakkers accuut de plek verlaten. Te gevaarlijk.
Lees meer
29
maart
2019
| 10:48 Europe/Amsterdam
In de komende jaren moeten in het Groningse aardbevingsgebied veel bouwwerken worden versterkt, hersteld of opnieuw worden opgebouwd. Aan deze versterkingsopgave zijn veel risico’s verbonden voor werknemers in de bouw. Risico’s waarover een opdrachtg...
Lees meer
28
februari
2019
| 11:49 Europe/Amsterdam
Met inspecteur Marco Smits op pad in Amsterdam.
Lees meer