13
januari
2020
|
10:00
Europe/Amsterdam

Amsterdams schoonmaakbedrijf krijgt forse boete

Een Amsterdams schoonmaakbedrijf heeft van de Inspectie SZW meerdere boetes gekregen. In totaal bedraagt de boete € 51.250,00. De schoonmakers van dit bedrijf maken te lange werkdagen en|of worden onderbetaald. Ook liet het bedrijf twee mensen werken die niet gerechtigd zijn om in Nederland te werken.

Door de Inspectie SZW, de IND, de Belastingdienst, het UWV en de gemeente Amsterdam is een gezamenlijke controle gedaan in hotels naar de werkomstandigheden van onder meer de schoonmakers. Het nu beboete schoonmaakbedrijf leverde onder meer de schoonmakers aan de hotels.

In diverse hotels liet het schoonmaakbedrijf twee vreemdelingen werken. Omdat er geen tewerkstellingsvergunningen waren afgegeven voor deze vreemdelingen, heeft het schoonmaakbedrijf de Wet arbeid vreemdelingen overtreden en wordt een boete van € 16.000,00 opgelegd. Ook de hotels waar de vreemdelingen arbeid verrichtten worden hiervoor beboet.

Ook constateerde de Inspectie SZW dat sprake was van onderbetaling van twee werknemers en dat het minimumloon aan vier andere werknemers niet giraal werd uitbetaald. Daarnaast kon het schoonmaakbedrijf voor één werknemer niet met bescheiden aantonen hoeveel loon en vakantiebijslag waren uitbetaald en hoeveel uren deze werknemer had gewerkt. Hierdoor kon de Inspectie SZW niet vaststellen of de werknemer het minimumloon had ontvangen. Dit zijn overtredingen van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, waarvoor het schoonmaakbedrijf een totale boete van € 20.250,00 krijgt opgelegd.

Tot slot kreeg het bedrijf een boete van € 15.000,-, omdat het bedrijf geen deugdelijke registratie van de arbeids- en rusttijden voerde. Hierdoor was het toezicht op de naleving van de Arbeidstijdenwet niet mogelijk.

UWV

Tijdens de inspectie is één persoon ervandoor gegaan. Na onderzoek van UWV bleek dat hij een WIA uitkering heeft en al geruime tijd zwart aan het werk was voor het schoonmaakbedrijf, volgens de werkroosters minimaal vanaf oktober 2017. Dit had hij niet doorgegeven aan UWV. De klant heeft een flinke terugvordering (€ 11.000) plus een boete van € 5.500 ontvangen van UWV.

Belastingdienst

De Belastingdienst heeft inmiddels naheffings- en navorderingsaanslagen opgelegd voor ruim drie miljoen euro, waarvan een half miljoen direct is geïncasseerd. Verder is er beslag gelegd op de bankrekeningen en op de openstaande vorderingen bij een groot deel van de opdrachtgevers.

De Inspectie SZW maakt boetes die gegeven worden van overtreding van de WAV en de WML openbaar. Zie inspectieresultaten.