01
september
2020
|
10:00
Europe/Amsterdam

Asbestverwijderingsbedrijf uit Roden voor maand stilgelegd

Een asbestverwijderingsbedrijf uit Roden (provincie Drenthe) mag vanaf 1 september 2020 een maand lang geen asbestwerkzaamheden verrichten. De Inspectie SZW heeft sinds 2019 drie maal geconstateerd dat het bedrijf dezelfde overtreding begaat op het gebied van asbestsanering. De Inspectie SZW heeft het bedrijf hiervoor nu een maand stilgelegd.

De eerste keer dat de Inspectie SZW constateerde dat het bedrijf het Arbeidsomstandighedenbesluit overtrad met betrekking tot asbestsanering was in 2019 bij asbestwerkzaamheden in de plaats Nijlande. Dezelfde overtreding zag de Inspectie bij werkzaamheden door het bedrijf in de gemeente Gieten, ook in 2019. Als een bedrijf dezelfde overtreding vaker begaat kan besloten worden om werkzaamheden van het bedrijf preventief stil te leggen. Na de laatste overtreding heeft het bedrijf een waarschuwing gekregen dat werkzaamheden door het bedrijf bij een volgende overtreding zouden kunnen worden stilgelegd. In juni dit jaar constateerden inspecteurs wederom een overtreding bij asbestwerkzaamheden, dit keer in de gemeente Vriescheloo.

De stillegging waar het bedrijf voor werd gewaarschuwd, wordt nu geëffectueerd. De overtreding waar het om gaat is dat het bedrijf nagelaten heeft om preventieve maatregelen te treffen om de concentratie van asbestvezels in de lucht zo laag mogelijk onder de grenswaarden te houden. Bekend is dat er grote risico’s verbonden zijn aan het verwijderen van asbest. Het asbestverwijderingsbedrijf uit Roden overtrad hiermee het Arbeidsomstandighedenbesluit. De stillegging betreft alle werkzaamheden met asbest of asbesthoudende producten door en/of ten behoeve van het bedrijf uit Roden. De duur van de stillegging betreft een periode van 1 maand en gaat in op 1 september 2020.