17
maart
2020
|
10:00
Europe/Amsterdam

Baggeraars werken niet voorzichtig genoeg met straling

Baggeraars aan de slag met verbeteringen

Uit controles bij 25 baggeraars bleek dat deze bedrijven meer moeten doen om werknemers te beschermen tegen de gevaren van straling. De Inspectie SZW constateerde 34 overtredingen. Een aantal zaken die tijdens eerdere inspecties aan het licht kwamen, zijn nu nog steeds niet op orde. Zo voldoen risico-inventarisaties en -evaluaties niet aan de vereisten en is het op peil houden van de deskundigheid van werknemers niet altijd in orde.

Op baggerschepen en zandzuigers zuigen sterke pompen zand, klei, slib en grind van de waterbodem op. Bij deze werkzaamheden worden metingen uitgevoerd met radioactieve bronnen. Bij verkeerd gebruik zijn de stralingsrisico’s van deze sterke bronnen groot. Daarom is het van belang dat werkgevers de risico’s goed inventariseren en maatregelen nemen om de gezondheid van hun werknemers te beschermen. Bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat de deskundigheid van het personeel op peil blijft.

Waarschuwingen

Op deze punten scoren de baggeraars onvoldoende. De Inspectie tikte negen bedrijven op de vingers omdat zij de stralingsrisico’s niet op de juiste manier, of onvolledig, inzichtelijk hadden gemaakt. Zes bedrijven kregen een waarschuwing omdat de kennis van specialistische medewerkers niet toereikend was. Deze medewerkers die toezichthouden op het gebruik van de stralingsbronnen hadden hun bij- en nascholing niet op orde.

Effect van inspecties

Ondanks deze overtredingen ziet de Inspectie SZW wel positieve ontwikkelingen in vergelijking met inspectieresultaten van 6 jaar geleden. Zo is het totaal aantal geconstateerde overtredingen gehalveerd en zijn vergunningen nu op orde. Er zijn geen situaties aangetroffen die onmiddellijk gevaar voor werknemers opleverden. De Inspectie heeft voor de geconstateerde overtredingen waarschuwingen uitgedeeld. Bedrijven moeten de komende tijd aan de slag met het oplossen van tekortkomingen.