23
april
2021
|
09:49
Europe/Amsterdam

Bedrijven die schijnbaar lak aan de regels hebben

Sommige bedrijven lijken voortdurend lak te hebben aan de regels voor veilig en gezond werken. Neem nu eens twee bedrijven uit de asbestsector. Op papier nette bedrijven, die je zo zou inhuren. Alleen weet je niet altijd hoe in de praktijk werken. Daarover gaat dit verhaal. 

Ieder asbestbedrijf weet dat als het asbest verwijdert, maatregelen genomen moeten worden om te voorkomen dat werknemers blootgesteld worden aan asbestvezels. Asbest vervliegt of verdwijnt niet. Vezels die eenmaal zijn vrijgekomen en niet zijn opgeruimd vormen een blijvend gevaar voor personen. Gelet op de gevolgen die de blootstelling aan asbestvezels met zich mee brengt, is vrijwel iedere overtreding in verband met asbest ernstig. En een werkgever wil toch niet zijn werknemers in gevaar brengen als het om zijn gezondheid gaat. 

Een bedrijf uit Ede

Een asbestverwijderingsbedrijf uit Ede is onlangs voor twee maanden door de Inspectie stilgelegd. Twee maanden lang geen asbestwerkzaamheden verrichten. Dat was echter niet de eerste keer. Het bedrijf was al eerder een maand stilgelegd vanwege het veelvuldig begaan van dezelfde overtredingen. Het bedrijf ging kort na die eerste stillegging weer in de fout bij het verwijderen van asbest. Terwijl die na de eerste stillegging had beloofd dat ‘het nooit meer voor zou komen’. 

Het kan slechter

Een ander asbestbedrijf, gevestigd in het noorden van het land, maakt het ook bont. De ene keer krijgt het bedrijf een boete voor het niet goed saneren van asbest. Een andere keer een hoge boete vanwege een ernstig ongeval dat wordt verzwegen. En binnenkort vermoedelijk een boete vanwege onveilig gebruik van een verreiker.

Wat deed dit bedrijf verkeerd?  Een asbestinspecteur stelt vast dat door de werknemers van het asbestbedrijf bij een werk in het noorden van het land met medeweten van de leidinggevende geen adembescherming werd gedragen. Hierdoor konden zij worden blootgesteld aan asbeststof, waardoor ernstig gevaar voor de gezondheid van zijn werknemers ontstond. Het asbestbedrijf kreeg een boete.

Eerder, werkt het bedrijf in een andere gemeente, ook in het noorden van het land. Daar werd gewerkt aan een dak waar deels golfplaten met asbest lagen. Een werknemer valt tijdens de werkzaamheden door het dak en moet naar het ziekenhuis. Triest en heel naar voor het slachtoffer. Maar het bedrijf meldt het ongeval niet bij de Inspectie. Een inspecteur hoort later dat jaar van het ongeval. En als hij dan met het slachtoffer in gesprek gaat, verklaart hij dat hij van een trapje zou zijn gevallen, en dat het niet op werk was gebeurd! Vreemd.

Reden voor de inspecteur om meer onderzoek te doen. En terecht. Want als we dan later met de moeder van het slachtoffer praten, komt de aap uit de mouw. Volgens haar heeft het bedrijf het slachtoffer, zijn broer die daar ook werkte en andere werknemers onder druk gezet om te liegen over het ongeval. Een nieuw gesprek met het slachtoffer volgt nadat hij en zijn broer bij een andere bedrijf zijn gaan werken en nu is hij wel bereid om het echte ongevalsverhaal te vertellen. Het niet melden van het ongeval en het feit dat er geen maatregelen waren getroffen om bij het werk valgevaar te voorkomen, leverde het bedrijf een boete op van circa € 10.000,-.

Dan denk je dat het bedrijf van deze fouten geleerd heeft. Tijdens een inspectie in weer een andere gemeente constateerde een inspecteur recent dat ze een verreiker onveilig gebruikten, door de gebruiksaanwijzing niet te volgen en daardoor essentiële veiligheidsvoorzieningen te overbruggen. Hiervoor is inmiddels een boeterapport opgemaakt. Het bedrijf kan hier nog tegen in beroep gaan.