14
april
2021
|
14:52
Europe/Amsterdam

Boten in en uit het water? Loop geen risico!

Het vaarseizoen staat er weer aan te komen. Dat betekent ook dat boten van de wal in het water worden gehesen. Dat gebeurt meestal met een hijskraan op de jachthaven of scheepswerf. Wist u dat die kranen gekeurd moeten zijn? Hiermee voorkomt u onbedoelde ongelukken en letsel door het werken met de kraan. En mogelijke boetes.

De Inspectie kreeg het signaal dat op kleinere jachthavens en scheepswerven de keuringsplicht niet altijd wordt nageleefd. Vaak staan op deze locaties oudere hijskranen die gebruikt worden om jachten uit het water te tillen voor de winterstalling, of voor reparaties en onderhoud.

Voor Wim Klever reden om in het najaar van 2020 verschillende inspecties te doen. “Een deel van de hijskranen bleek inderdaad niet gekeurd te zijn. Reden voor ons om meer aandacht voor de keuring te vragen, specifiek bij jachthavens en scheepswerven. Juist omdat het op die locaties vaak oudere hijskranen betreft, zijn de keuring en het onderhoud van de hijskraan belangrijk voor de veiligheid. Een ongeval met een hijskraan kan grote persoonlijke en materiele schade tot gevolg hebben. Ook zal een verzekeraar naar het keuringscertificaat vragen. Een ongekeurde kraan mag niet gebruikt worden. Als wij een ongekeurde hijskraan tegenkomen, moeten wij handhaven en een boete opleggen”.

Wat houdt de keuringsplicht in? 

De keuringsverplichtingen staan beschreven in verschillende wetten. De algemene regel staat in het Arbeidsomstandighedenbesluit. Een hijskraan is een arbeidsmiddel. Als een arbeidsmiddel onderhevig is aan invloeden die leiden tot verslechteringen, zoals slijtage, moet het als regel eens per jaar gekeurd worden. Deze keuring moet door een deskundige uitgevoerd worden. “Als eigenaar moet u de keuring kunnen tonen, en u moet zich ervan vergewissen dat de deskundige inderdaad deskundig is. De deskundige hoeft niet van een aangewezen keuringsinstelling te zijn”, aldus Wim. Grotere hijskranen moeten op grond van het Warenwetbesluit machines jaarlijks gekeurd worden, en tweejaarlijks door een aangewezen keuringsinstelling.

“Goed is om te weten dat bij een hijskraan ook een kraanboek hoort te zijn. In het kraanboek moeten, naast een weergave van het uitgevoerde onderhoud, ook de keuringen vermeld worden. Keuringsrapporten van de aangewezen keuringsinstelling, maar ook van de deskundige, moeten in het boek aanwezig zijn”.

Wim geeft nog een waarschuwing aan de beheerders van de scheepswerven en jachthavens. “Let wel op. Want onder mobiele kranen vallen ook autolaadkranen, grondverzetmachines en verreikers als zij ingericht zijn als hijskraan”.

Nog even, de machinisten…

“Ook noem ik nog graag de hijskraanmachinisten. Bij ongevallen speelt het handelen van de machinist vaak een rol, het is zaak dat degene die de hijskraan bedient weet wat hij doet. Als machinisten werken op torenkranen, mobiele kranen en funderingsmachines op bouwplaatsen, moeten zij geregistreerd zijn bij TCVT-RA. Om de registratie te kunnen verkrijgen moet een examen worden afgelegd. Hoewel de verplichting tot registratie van een machinist alleen geldt op een bouwplaats, geldt in het algemeen de verplichting dat degene die een hijskraan bedient een specifieke deskundigheid op dit gebied moet hebben (Arbeidsomstandighedenbesluit, artikel 7.18). Het beste is om de machinist een opleiding te laten volgen die ook voor registratie nodig is”.

Wat is een aangewezen keuringsinstelling?

Een aangewezen keuringsinstelling is een conformiteitsbeoordelingsinstantie (CBI) die door de minister van SZW is aangewezen om de tweejaarlijkse keuring te verrichten. Aan deze instellingen worden eisen gesteld waar zij aan moeten voldoen, en daarmee wordt een goede en uniforme keuring geborgd. De CBI keurt aan de hand van een certificatieschema. Op de CBI’s wordt ook door de Inspectie toezicht gehouden. Er zijn vier keuringsinstellingen aangewezen: Aboma B.V.; Certifer HHC/DRS B.V.; SGS Nederland B.V.; TÜV Nederland QA B.V..