01
oktober
2019
|
11:35
Europe/Amsterdam

Checklist om discriminatie bij sollicitatie te voorkomen

Discriminatie bij werving en selectie komt bewust of onbewust nog steeds voor op de Nederlandse arbeidsmarkt. Het ministerie van SZW werkt aan een wetsvoorstel dat moet bijdragen aan het terugdringen van discriminatie in het sollicitatieproces. Maar werkgevers kunnen natuurlijk ook nu al voldoende doen om discriminatie bij de werving en selectie te voorkomen.

De Inspectie SZW heeft aan TNO gevraagd om een checklist te ontwikkelen. Aan de hand van deze checklist kunnen werkgevers en intermediairs de risico’s op discriminatie zelf ontdekken en het geeft suggesties over hoe die voorkomen kunnen worden. 

Iedere werkgever streeft naar een eerlijk proces van werving en selectie waarbij iedereen gelijke kansen krijgt. Toch kan het gebeuren dat wellicht onbewust niet iedere kandidaat gelijke kansen krijgt. Voor iedereen geldt in meerdere of mindere mate dat stereotypen en vooroordelen onderdeel zijn van denken, voelen en handelen. Om stereotypering en vooroordelen zo veel mogelijk voorkomen is er nu deze checklist.

https://www.inspectieszw.nl/publicaties/publicaties/2019/09/30/checklist-arbeidsdiscriminatie