11
november
2020
|
14:25
Europe/Amsterdam

Coronacrisis bepaalt ook in 2021 werk Inspectie

De coronacrisis heeft een grote impact op de samenleving en dus ook op het werk van de Inspectie. Het jaarplan 2021 gaat dan ook niet alleen in op de “klassieke risico’s” op het terrein van gezond, veilig en eerlijk werk. De gevolgen van de coronacrisis voor de economie en de arbeidsmarkt vragen dat de inzet van de Inspectie voor 2021 flexibel is. Dit betekent dat de interventies aangepast worden als de omstandigheden daarom vragen om effectief bij te dragen aan reductie van besmettingsrisico’s op de werkvloer en om andere partijen op de arbeidsmarkt te faciliteren. Vanuit de gedachte dat we alleen samen corona onder controle krijgen. 

“De uitbraak van COVID-19 heeft ontwikkelingen zichtbaarder gemaakt, die ons eigenlijk al bekend waren, maar waarvan we als maatschappij nog konden wegkijken. Al eerder signaleerden we dat ontwikkelingen op de arbeidsmarkt leiden tot een stapeling van arbeidsrisico’s. Vooral bij werkenden die laagbetaald werk verrichten, op flexibele basis”, aldus Inspecteur-generaal Marc Kuipers bij het verschijnen van het jaarplan 2021. 

Volgens de Inspectie lopen zij meer risico op oneerlijke, onveilige en ongezonde arbeidsomstandigheden. Ook is de instroom naar arbeidsongeschiktheid of werkloosheid voor deze groep groter. Zeker als het economisch minder gaat. Deze groep wordt extra getroffen door de gevolgen van corona. Een groep die daarbij opvalt zijn de arbeidsmigranten. Een deel van de productieketens wordt steeds afhankelijker van deze werknemers, die regelmatig te stellen hebben met onderbetaling, lang werken en slechte huisvesting. In 2021 gaat de Inspectie SZW daarom extra controleren in sectoren waar veel arbeidsmigranten werken. Ook intensiveert de Inspectie de samenwerking met andere overheden.

Corona heeft zeer verstorende effecten op sectoren, productieketens en verdienmodellen. De Inspectie schat in dat meerdere arbeidsrisico’s daarom in prioriteit zullen stijgen. Dit betreft risico’s op oneerlijk werk (onderbetaling, illegale tewerkstelling), onvoldoende inkomen en problematische schulden en toenemende fraude met sociale voorzieningen en steunmaatregelen. Ook gaan werkgevers mogelijk beknibbelen op goede arbeidsomstandigheden en onderhoud of vervanging van machines, wat arbeidsrisico’s met zich kan meebrengen.

Bekijk de speerpunten: https://www.inspectieszw.nl/jaarplan-2021

Jaarplan 2021: https://www.inspectieszw.nl/publicaties/jaarplannen/2020/11/11/jaarplan-2021