20
mei
2020
|
10:56
Europe/Amsterdam

Coronarisico bij groentekweker in gemeente Waadhoeke

Bij een groentekweker in de gemeente Waadhoeke (Friesland) heeft de Inspectie SZW geconstateerd dat de RIVM-maatregelen als het gaat om het coronavirus niet goed worden nageleefd. Hierdoor bestaat het risico op verspreiding van het virus. Het bedrijf heeft van de Inspectie een eis tot naleving vanuit de arbowetgeving opgelegd gekregen. Bij het bedrijf werken circa honderd mensen.

Na diverse meldingen, waaronder van de gemeente, bij de Inspectie en telefonisch onderzoek, besloot de Inspectie vorige week een fysieke inspectie uit te voeren bij de kweker. Duidelijk bleek dat op een aantal terreinen de RIVM-richtlijnen niet correct werden nageleefd. Zo moeten alle werknemers ’s morgens via een smalle gang richting een grote hal om daar in te klokken. Aan deze hal grenst een kleedkamer van vier bij drie meter, waar de werknemers hun jassen en tassen ophangen en eventueel van schoeisel wisselen. Aan het eind van de dag moeten de werknemers het pand weer via de smalle gang verlaten. Er is volgens de Inspectie geen sprake van toezicht op het gefaseerd binnenkomen en weer verlaten van het pand door de werknemers. Ook is er geen toezicht op het aantal werknemers dat tegelijk aanwezig is in de kleedkamer en de aan de gang gelegen wasruimte.

Ook op diverse werkplekken wordt de anderhalve meter afstand niet gerespecteerd. Volgens de Inspectie is het in veel gevallen wel mogelijk om die afstand te houden, maar doen werknemers het niet. Hierop wordt door de werkgever ook nauwelijks of geen toezicht gehouden.

Tijdens de pauzes, die weliswaar afzonderlijk worden gehouden voor de werknemers in de productiehal en de werknemers in de verpakkingshal, nemen de werknemers vaak ook niet de anderhalve meter maatregel in acht. Ook hier worden zij niet aangesproken door de werkgever om zich aan de RIVM-richtlijnen te houden.

Reden voor de Inspectie SZW om de werkgever een eis tot naleving te sturen. Immers de werkgever heeft een zorgplicht voor zijn werknemers en is dus verantwoordelijk om te zorgen dat de werknemers zich aan de richtlijnen (kunnen) houden.