07
oktober
2021
|
13:49
Europe/Amsterdam

De werkgever werkt zelf ook onveilig

Boetes, een op handen zijnde preventieve stillegging : niets helpt om een asbestverwijderaar veilig te laten werken. Het bedrijf blijkt hardleers. Geen wonder, want de werkgever gaf zelf het verkeerde voorbeeld.

“Asbestbedrijven controleren we regelmatig” vertelt de asbestinspecteur. “Dit bedrijf in het midden van het land had onze bijzondere aandacht. Het aantal overtredingen was zo hoog dat we al een waarschuwing preventieve stillegging hadden gegeven.”
Alle overtredingen bij het bedrijf hadden te maken met valgevaar. “In december 2019 was een werknemer, een jonge man, door het dak gezakt en overleden. Dat traject is strafrechtelijk opgepakt.”

Druppel
In november 2020 kwam de asbestinspecteur op een werklocatie van het bedrijf. “Ik zag de bedrijfsleider onbeveiligd op een dak staan. Dat was de druppel: ik heb de werkzaamheden op locatie stilgelegd en een boeterapport opgemaakt.” Dit was voldoende aanleiding om de onderneming preventief stil te leggen.

Na de eerdere waarschuwing was het nu dus menens. Maar wat bleek: het bedrijf was inmiddels opgeheven en overgegaan in een nieuw bedrijf. “Asbestverwijderingsbedrijven moeten over een certificaat beschikken. Het certificaat van het oude bedrijf was al overgeschreven naar het nieuwe. Alleen de werknemers zaten nog bij het oude bedrijf.”

Zonder historie
De truc van verder gaan onder een andere bedrijfsnaam wordt vaker toegepast. Bedrijven denken zo weer opnieuw te kunnen beginnen, zonder een historie van overtredingen. Daar wilde de asbestinspecteurs dit keer een stokje voor steken.

De advocaat van de nieuwe bv vroeg een voorlopige voorziening aan bij de voorzieningenrechter. “Daarmee probeerde het bedrijf van de stillegging af te komen. Volgens ons was het duidelijk dat het nieuwe bedrijf de rechtsopvolger was van het oude bedrijf. Dus zou het terecht zijn om het nieuwe bedrijf stil te leggen. De rechter was het hiermee eens: de uitspraak viel uit in ons voordeel. Het bedrijf heeft dan ook een maand stilgelegen.”

Omgevingsdienst
Vervolgens is het aan de Inspectie om te controleren of het bedrijf de stillegging naleeft. “We hadden de omgevingsdiensten gevraagd of zij het bedrijf ook in de gaten wilden houden. Zij zijn immers ook asbesttoezichthouder. Een dag voordat de stillegging inging, kregen we een melding van de omgevingsdienst: ze zijn aan het werk op hoogte en er is valgevaar. Ik ben ernaartoe gegaan en kon opnieuw een boeterapport gaan opmaken. Het is wat je noemt een hardleers bedrijf.”

Stunten
Van alle overtredingen was het tot twee keer toe de bedrijfsleider, de huidige directeur, zélf die in de fout ging. “Als de werkgever zelf aan het stunten is, wat moet je dan van de werknemers verwachten? Ze beschikten niet over het juiste materieel zoals een steiger of een hoogwerker. Met alleen een verreiker kun je niet overal goed en veilig bij. Toch voeren de werknemers al die gevaarlijke werkzaamheden zonder meer uit. Dat zit ook beetje in de bedrijfscultuur, je kunt hen dat bijna niet kwalijk nemen met zo’n slecht voorbeeld.”