15
juli
2022
|
09:04
Europe/Amsterdam

De wondere asbestwereld blijft ons verrassen!

Je zou toch denken dat een directeur van een asbestinventarisatiebedrijf voldoende kennis heeft van de regels als het gaat om asbestverwijdering. Maar helaas, dat is een gedachte die niet altijd op gaat.

Het is juni als een asbestinspecteur op de asbestwerkzaamhedenapp een melding ziet van het verwijderen van asbesthoudende dakleien van een woning in Zuid-Holland. Deze app is er speciaal voor het opsporen van illegale asbestsaneringen. Met de app kan iedereen zien of het verwijderen van asbest gemeld is bij de Nederlandse Arbeidsinspectie. Dat is verplicht. Duidelijk wordt al snel dat deze werkzaamheden niet gemeld zijn.

Misverstand

Voor de inspecteur reden om na te gaan of voor de betreffende woning wel een asbestinventarisatierapport aanwezig is. Die bleek er wel te zijn. Zij neemt contact op met de melder en hoort dat er aan één zijde van de woning over bijna de hele breedte de dakleien verwijderd zijn voor het plaatsen van een dakkapel.

Vervolgens gaat de inspecteur naar de woning en daar constateert zij dat de asbesthoudende leien door de eigenaar van de woning zelf zijn verwijderd. Hij verklaart dat hij dacht dat hij de asbesthoudende leien zelf mocht verwijderen omdat het minder dan 35 m2 betrof. De inspecteur maakt hem duidelijk dat dit niet klopt. Particulieren mogen geen asbesthoudende leien verwijderen, deze mogen alleen door gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijven verwijderd worden. Een misverstand? Te weinig kennis?

Omdat het de bedoeling is dat er nog verdere werkzaamheden aan de dakkapel uitgevoerd gaan worden door een ingehuurde zzp’er, en er geen eindcontrole door een geaccrediteerd laboratorium heeft plaatsgevonden waaruit blijkt dat het werkgebied vrij van asbest is, legt de inspecteur de verdere werkzaamheden stil.

Directeur

De eigenaar geeft vervolgens aan het gecertificeerde asbestinventarisatiebureau dat ook de eerste inventarisatie heeft uitgevoerd, de opdracht om opnieuw te inventariseren. En dit onderzoek zou de volgende dag gaan plaats vinden.

De inspecteur verlaat de locatie en heeft over deze zaak nog even contact met een mede toezichthouder van de Omgevingsdienst. Tot haar verassing komt zij tijdens dit gesprek er achter dat de bewuste eigenaar van de woning en dus degene die het asbest heeft verwijderd de directeur is van het gecertificeerde asbestinventarisatiebedrijf dat op de locatie de asbestinventarisatie heeft uitgevoerd.

Is hier nu sprake van een eigenaar van een woning die als directeur van een asbestinventarisatiebedrijf onvoldoende kennis heeft over wat wel en niet mag als het gaat om asbest verwijderen? Of speelde de woningeigenaar de vermoorde onschuld in de hoop dat de inspecteur er niet achter zou komen dat hij directeur van asbestinventarisatiebedrijf is. Wie het weet mag het zeggen. Maar bijzonder is het natuurlijk wel.

Een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf heeft overigens de verdere werkzaamheden verricht, mede omdat de eigenaar ook nog eens niet zorgvuldig “gesaneerd” had. Er werden nog her en der stukjes asbest aangetroffen waaronder ook op de zolder in zijn woning.