05
december
2022
|
08:25
Europe/Amsterdam

Deurwaarder ingezet op Amsterdamse ondernemer

Een ondernemer van vier winkels in het centrum van Amsterdam heeft op 2 december de deurwaarder op bezoek gekregen. De Nederlandse Arbeidsinspectie heeft voor €122.000 aan boetes bij de ondernemer uitstaan. De deurwaarder heeft onder andere 300 luxe reiskoffers, designertassen, dure schoenen en kleding meegenomen. Verder is er beslag gelegd op de rekeningen van zijn BV.

De Amsterdamse ondernemer is geen onbekende bij de Arbeidsinspectie. In totaal zijn er tegen de ondernemer de afgelopen jaren negen boetes uitgedeeld. De eerste boetes die het bedrijf kreeg dateren uit de periode 2010 tot 2012. Bij de ondernemer werden toen werknemers aangetroffen die niet in Nederland mogen werken (overtreding Wet arbeid vreemdelingen Wav). De ondernemer had voor hen geen tewerkstellingsvergunning aangevraagd. Drie boetes van in totaal €24.000 heeft hij toentertijd wel voldaan.

Vanaf 2018 ging dezelfde ondernemer weer in de fout. Bij zes controles in 2018 en 2019 bleek hij wederom de arbeidswetten te overtreden. Dit keer liet hij niet alleen weer werknemers werken die niet in Nederland mogen werken. Maar bij een controle bleek ook dat hij de Arbeidstijdenwet (Atw) en de Wet minimumloon overtrad (Wml). De boete voor de Atw overtreding, € 11.250 heeft hij inmiddels voldaan. De overige boetes, in totaal € 122.000 heeft hij nog niet betaald. Reden voor de Arbeidsinspectie om met de deurwaarder bij zijn winkels langs te gaan.

Naast de inbeslagname van een grote hoeveelheid goederen is er ter plaatste verder onderzoek gedaan. Daarbij werd onder andere een werknemer aangetroffen die al twee jaar lang contant wordt uitbetaald, wat wettelijk verboden is. Verder is na een bezoek aan de boekhouder het vermoeden dat werknemers nog steeds te lange werkdagen draaien en te weinig betaald krijgen. De inspectie zal naar aanleiding daarvan opnieuw een aantal boeterapporten opmaken.

Niet alleen de Arbeidsinspectie treedt handhavend op tegen deze ondernemer. De RIEC-partners (gemeente Amsterdam, Belastingdienst, politie, OM en Arbeidsinspectie) zijn al sinds 2011 bezig om de diverse illegale en vaak strafbare praktijken van deze ondernemer in de binnenstad van Amsterdam te stoppen of op zijn minst te verminderen.

Ook de gemeente heeft diverse interventies gedaan, zoals aangifte van valsheid in geschrifte. De ondernemer is veroordeeld door het hof, maar dit is na cassatie door de Hoge Raad komen te vervallen. De gemeente handhaaft op geluidsoverlast en herhaaldelijk op illegale verbouwingen van zijn panden. De Bibob-toets wordt ingezet op diverse aanvragen van de ondernemer en die van zijn zoon die twee panden inmiddels op zijn naam heeft.