22
januari
2021
|
15:09
Europe/Amsterdam

Discriminatie via online vacatureplatforms

Discrimineren via online vacatureplatforms blijkt mogelijk. Er vinden nauwelijks tot geen controles plaats op de inhoud van nieuw geplaatste vacatures. Hierdoor heeft 85% van de vacatures met discriminerende inhoud zonder problemen 48 uur online gestaan. Daarnaast is een derde van de discriminerende verzoeken voor het aanleveren van kandidaten gehonoreerd. Dit blijkt uit onderzoek van Excap in opdracht van de Inspectie SZW naar de mogelijkheden tot discriminatie op online vacature platforms.

Online vacatureplatforms zijn digitale omgevingen waar werkgevers en werkzoekenden elkaar digitaal kunnen ontmoeten. Werkgevers kunnen openstaande vacatures plaatsen en werkzoekenden kunnen daar vervolgens op reageren. Ook kunnen werkzoekenden zichzelf presenteren op het online vacatureplatform, waardoor werkgevers hen kunnen benaderen.

Alle online vacatureplatforms geven in hun voorwaarden aan dat het verboden is om vacatures met discriminerende inhoud te plaatsen. Hier wordt echter door de online vacatureplatforms verschillend mee omgegaan. Een aantal platforms geeft tips en instructies om een vacature te schrijven zonder discriminerende inhoud. Een aantal platforms geeft aan dat de verantwoordelijkheid van de inhoud niet bij het platform ligt, maar bij degene die de vacature plaats. Een deel van de platforms geeft aan proactief vacatures met discriminerende inhoud te verwijderen.

De Inspectie SZW gebruikt de resultaten van het mystery onderzoek ter voorbereiding van het mogelijk toezicht dat de Inspectie gaat houden na inwerkingtreding van het wetsvoorstel Toezicht gelijke kansen bij werving en selectie. Het wetsvoorstel is ingediend bij de Tweede kamer. Deze wet richt zich op het tegengaan van discriminatie bij werving en selectie, door werkgevers en intermediairs te verplichten over een werkwijze voor objectieve werving en selectie te beschikken. Ook online vacatureplatforms vallen als intermediair op de arbeidsmarkt onder deze wet en worden verplicht beleid te hebben dat gericht is op het tegengaan van discriminatie bij werving en selectie.

Downloads