30
januari
2020
|
08:58
Europe/Amsterdam

De dokter van de toekomst

“We zijn druk, willen op het werk en thuis excelleren en de beste patiëntenzorg leveren. Dan is het niet zo gek dat je daarvoor af en toe over moet werken. Die keuze maak ik regelmatig zelf, bijvoorbeeld wanneer er nog een interessante of extra operatie uitgevoerd wordt aan het einde van de dag. Zoiets wil je niet missen, want daar kan je erg veel van leren. Dan werk ik liever 3 uur meer.”

Geen onbekend geluid uit de wereld van young professionals met hoge ambities. In principe is daar niets mis mee. Uit onderzoek blijkt echter dat jongeren het vaakst last hebben van burn-out klachten. Zij hebben het meest te maken met hoge taakeisen, ongewenst gedrag en agressie en geweld ten opzichte van werknemers in andere levensfasen. Dit wordt problematisch wanneer psychosociale arbeidsbelasting leidt tot gezondheidsklachten en verzuim. Dit kost werkgevers jaarlijks zo’n 2,8 miljard euro (TNO, 2019).

Artsen in opleiding

Het is belangrijk om te voorkomen dat arts-assistenten uitvallen of werkstress krijgen. De Inspectie SZW wijst en controleert of het PSA-beleid van werkgevers goed is. In 2019 hebben de inspecteurs zich extra ingezet voor young professionals vanwege hoge burn-out cijfers én omdat de behoeften van hen niet altijd overeenkomen met de eisen die worden gesteld door werkgevers.

Bij een controle gaat de inspecteur in gesprek met de Raad van Bestuur, Ondernemingsraad en diverse medewerkers van de organisatie en bekijkt diverse beleidsstukken. Juist bij deze controles voerde de inspecteur ook gesprekken met young professionals uit de organisatie, zoals artsen in opleiding tot specialist (AIOS) en verpleegkundigen in opleiding of met geringe werkervaring.

Passie & agressie

Wat op valt in de gesprekken is de passie waarmee de jonge artsen en verpleegkundigen hun werk benaderen. De werkdruk is hoog: elk leeg bed wordt onmiddellijk weer opgevuld door een nieuwe patiënt en zieke of zwangere collega’s worden niet altijd vervangen. De young professionals zijn bevlogen en willen elke patiënt zo goed mogelijk helpen. Dit betekent soms dat zij buiten werktijd zorgen voor een goede overdracht om te voorkomen dat er fouten gemaakt worden. Artsen in opleiding werken vaak ruim 48 uur per week en moeten daarnaast vaak nog studeren of willen een gezin stichten.

Ook krijgen young professionals relatief vaak te maken met agressie en geweld. Zij weten niet altijd wat en hoe ze moeten melden en zien hiervan de noodzaak niet in. Goede sociale steun is bij arts-assistenten belangrijk. Als onderdeel van het opleidingsprogramma wordt een AIOS vaak gekoppeld aan een maatje. Ondanks dat er sprake is van relatief veel autonomie blijft de steun en het oordeel van de opleider of specialist cruciaal voor de arts in opleiding. Een specialist met veel werkervaring aanspreken vindt men vaak als lastig omdat ze bang zijn voor hun carrière. Maar openheid tussen werknemer én werkgever is de sleutel tot een succesvolle PSA-aanpak en behandeling van de patiënt.

De inspecteur bespreekt de bevindingen met het bestuur van de geïnspecteerde organisaties. De Inspectie verwacht dat zij de noodzakelijke verbetermaatregelen op korte termijn implementeren.

Twijfel of het PSA-beleid van jouw organisatie of vakgroep voldoende op orde is? Via werkdrukenongewenstgedrag.zelfinspectie.nl/ kan een zelfinspectie uitgevoerd worden.