31
maart
2023
|
11:58
Europe/Amsterdam

Doorzoekingen en aanhouding in verband met COZO-fraude

De Opsporingsdienst van de Nederlandse Arbeidsinspectie heeft woensdag 29 maart een verdachte aangehouden en meerdere doorzoekingen in woningen en bedrijfspanden verricht. Het gaat hier om vermoedelijke fraude met de subsidieregeling Coronabanen in de Zorg (COZO). Het onderzoek staat onder gezag van het Functioneel Parket (OM).
 

De woningen en bedrijfspanden werden doorzocht in de gemeenten Manderveen, Rotterdam, Utrecht en Amsterdam. Daarbij zijn administratie, laptops, telefoons, een Rolex, een auto, contant geld en cryptovaluta in beslag genomen. Ook is er beslag gelegd op banktegoeden.
 

De subsidie Coronabanen in de Zorg was bedoeld voor zorgaanbieders, waarmee zij tijdelijk ondersteunende werknemers in dienst konden nemen. Hiermee werden zorgmedewerkers ontlast bij de buitengewoon hoge zorgvraag, uitval van collega’s, overbelasting en inhaalzorg door Corona. Het ministerie van VWS heeft deze subsidieregeling in februari 2022 tijdelijk opgeschort. Dat gebeurde nadat zij signalen had ontvangen van de Nederlandse Arbeidsinspectie en het Openbaar Ministerie van mogelijk oneigenlijk gebruik van de regeling.
 

De nu aangehouden verdachte (een 60-jarige Nederlandse man) is vermoedelijk, als accountant, betrokken bij een aantal zorgondernemingen waarvoor in 2021 COZO-subsidie is aangevraagd. Op grond hiervan is een subsidiebedrag van miljoenen uitgekeerd. Het vermoeden is dat het geld niet of slechts gedeeltelijk is gebruikt voor het inhuren van tijdelijk extra ondersteunend personeel.
 

De aangehouden verdachte wordt verdacht van het opmaken van valse jaarrekeningen. Daarnaast wordt hij verdacht betrokken te zijn bij het opmaken van valse documenten ten behoeve van de aanvraag en/of verantwoording van COZO-subsidies. Met deze valse stukken moest de overheid overtuigd worden van de rechtmatige besteding van de ontvangen COZO-subsidie door deze zorgondernemingen.
 

De Arbeidsinspectie heeft meer meldingen ontvangen over COZO-fraude door andere bedrijven. Het onderzoek daarnaar loopt nog. Een deel van deze bedrijven heeft of zal een brief van het Openbaar Ministerie ontvangen. Daarin staat dat zij mogelijk ten onrechte COZO-subsidie hebben ontvangen of die subsidie voor andere doeleinden hebben gebruikt. De Arbeidsinspectie doet nader onderzoek en kan vervolgacties ondernemen wanneer reacties op de brief uitblijven.
De afgelopen maanden werden in andere zaken al zeven personen aangehouden voor mogelijk fraude met COZO-gelden. De verwachting is dat de komende tijd meer aanhoudingen worden verricht. Het Openbaar Ministerie en Nederlandse Arbeidsinspectie zetten stevig in op aanpak van COZO-fraude.