09
oktober
2019
|
10:02
Europe/Amsterdam

Eis tot vijf jaar tegen verdachten miljoenenfraude PGB

“In deze zaak gaat het om drie broers die met veel criminele energie de samenleving voor meer dan 7.000.000 euro hebben benadeeld door zogenaamde PGB-fraude te plegen.” Zo begon de officier van justitie op dinsdag 8 oktober zijn requisitoir in de rechtbank in Utrecht. Het Openbaar Ministerie (OM) eiste gevangenisstraffen tot vijf jaar en een beroepsverbod tegen de drie broers. Zij zouden zich onder de paraplu van het Utrechtse bedrijf Dolia Thuiszorg B.V., bezig hebben gehouden met valsheid in geschrift, oplichting en het witwassen van de inkomsten daaruit.

Het OM verwijt de verdachten dat zij meer zorg declareerden dan in werkelijkheid werd verleend aan cliënten. Uit het onderzoek door de opsporingsdienst van de Inspectie SZW blijkt bijvoorbeeld dat er individuele zorg werd gedeclareerd, terwijl de cliënten één of twee dagen naar de dagbesteding gingen. Voor budgethouders die meerdere maanden in Turkije verbleven, werden toch de nodige uren aan zorg in Nederland gedeclareerd, terwijl die niet gegeven konden zijn.

‘Meerdere cliënten waarmee zou zijn samengewerkt verdacht’

Bij Dolia werkten vooral familieleden van de broers. Daarnaast werden familieleden of vertegenwoordigers van cliënten ingehuurd om zorg te verlenen. Het vermoeden is dat er met tientallen familieleden of vertegenwoordigers is samengewerkt om te frauderen. Gemiddeld zou er iets meer dan de helftvan het totaal gefactureerde bedrag aan zorg met de budgethouders of diens vertegenwoordiger zijn gedeeld. Verzekeraars en gemeenten hebben aangekondigd de onterecht uitgekeerde gelden te zullen terugvorderen. Tientallen cliënten of vertegenwoordigers zijn ook als verdachte aangemerkt en onderwerp van strafrechtelijk onderzoek.

‘Gelden geïnvesteerd in Turkije’

De verdachten zouden gezamenlijk in de periode tussen januari 2014 en april 2018 honderden facturen valselijk hebben opgemaakt. Ze dienden deze in bij de gemeente of verzekeraar, die de budgetten uitkeerden. Die budgetten waren bestemd voor zorg en de gelden hadden dan ook alleen zorg besteed mogen worden. Het OM stelt dat de verzekeraars en gemeenten voor een totaalbedrag van 4.700.000 miljoen euro zijn opgelicht. De totale inkomsten uit PGB – 7.800.000 euro- zouden door de broers zijn witgewassen. Ze hebben voor bijna een miljoen euro geïnvesteerd in grond en onroerend goed in Turkije en ze hebben er royaal van geleefd, aldus het OM.

‘Zorgfraude ondermijnt het stelsel’

Verdachten hebben met hun handelen het stelsel, waarbij in eigen regie zorg kan worden georganiseerd, in belangrijke mate ondergraven, aldus het OM. De officier van justitie: “Ik neem de verdachten ook kwalijk dat zij hierdoor diverse aanvragers – die soms al in een financieel moeilijke positie zaten – (nog) verder in de problemen hebben geholpen. Immers, de ten onrechte uitgekeerde zorggelden wordt bij deze aanvragers teruggevorderd.” Wat het OM betreft zijn de echte slachtoffers de zorgbehoevenden van de familieleden die hebben meegeprofiteerd: “Deze budgethouders leven vaak jaren in armoede omdat het geld moet worden terugbetaald, waardoor er geen geld is om dingen te doen wat juist zo goed is om hun handicap, ziekte of ander ongemak dragelijk te maken. Verdachten hebben hier allen een rol in gehad en ik neem hen dat ernstig kwalijk.”

Strafeisen

“Fraude met zorgbudgetten is feitelijk diefstal uit de staatskas en daarmee diefstal van ons allemaal,” vervolgde de officier op zitting: “Het gaat om geld dat door de burgers van Nederland gezamenlijk wordt opgebracht om daarmee onder meer de regelingen in ons sociale stelsel te bekostigen. Zodat burgers in Nederland die het niet breed hebben toch hun ziektekosten, hun huur en ook de nodige zorg kunnen betalen.” Mede daarom acht de officier een gevangenisstraf van vijf jaar op de plaats voor de hoofdverdachte. “Hij zette de lijnen uit, had de formele contacten met de buitenwereld als er problemen waren en hij besliste over zogenaamde dividenduitkeringen,” zei de officier. De tweede broer hoorde ook vier jaar gevangenisstraf tegen zich eisen. Hij organiseerde de contacten met de budgethouders en stuurt de vestigingen aan waar nog enige zorg werd geleverd, zoals Café De Lieve. De derde broer regelde de facturen, administratie en betalingen. Hij hoorde vier jaar gevangenisstraf tegen zich eisen. Tegen alle drie de broers eiste de officier een beroepsverbod voor de duur van vier jaar. In die periode mogen ze geen functie in de zorg vervullen als het aan het OM ligt. Tegen de rechtspersoon eist het OM een boete van 295.560 euro. Dit is het eigen vermogen dat in de laatst gepubliceerde jaarrekening over 2016 is opgenomen.

Op donderdag 28 november heeft de Rechtbank Utrecht uitspraak gedaan. 

 https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Midden-Nederland/Nieuws/Paginas/Tot-4-jaar-cel-en-beroepsverbod-voor-PGB-frauderende-broers.aspx