11
september
2020
|
17:06
Europe/Amsterdam

Forse boetes voor schoonmaakbedrijven en inleners

De afgelopen vier jaar hebben schoonmaakbedrijven en inleners voor bijna 4 miljoen euro aan boetes en navorderingen betaald. Het resultaat van een integrale controle onder 60 schoonmaakbedrijven en 145 inleners door onder andere de Belastingdienst, Inspectie SZW, UWV, IND, OM en gemeenten.

De partners controleerden in de periode 1 januari 2016 tot 1 april dit jaar de schoonmaakbedrijven en de inleners. Bij 82% van de inspecties zijn meerdere overtredingen geconstateerd. In totaal werden er 85 boeterapporten opgemaakt voor het overtreden van arbeidswetten en 12 schriftelijke waarschuwingen gegeven. Drie strafrechtelijke procedures zijn gestart, twee door de FIOD en één door de directie Opsporing van de Inspectie SZW. Verder zijn er door de Belastingdienst 20 onderzoeken gestart naar het wel of niet betalen van loonheffingen en belastingen. UWV en gemeenten hielden zich onder meer bezig met onderzoek naar uitkeringsfraude. De IND richtte zich op onrechtmatig verblijf. In totaal werd aan boetes en navorderingen bijna 4 miljoen euro betaald en dit bedrag kan nog fors verder omhoog gaan, daar nog niet alle onderzoeken al zijn afgerond.

De integrale aanpak heeft geleid tot een duidelijk signaal richting malafide schoonmaakbedrijven en hun inleners dat overtredingen niet worden getolereerd en worden bestreden.

Van de 60 onderzochte schoonmaakbedrijven waren er 12 actief in de schoonmaak van fastfoodrestaurants, 16 actief in de hotelschoonmaak en 32 in overige categorieën. De fraudevormen waren zeer divers: ontduiking premie- en belastingbetaling, uitkeringsfraude, illegale arbeid, onderbetaling, lange werktijden, uitbuiting en intimidatie, valsheid in geschrift, stukloon en gefingeerde dienstverbanden.

De twee strafrechtelijke onderzoeken van de FIOD gingen onder meer over het opzettelijk doen van onjuiste aangiften omzetbelasting en loonheffing. Beide zaken zijn door de FIOD afgerond en overgedragen aan het Openbaar Ministerie. Het strafrechtelijk onderzoek van de Inspectie SZW betrof valsheid in geschrift en mensensmokkel. Dit onderzoek loopt nog.

De Inspectie SZW, Belastingdienst, Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), Politie, gemeenten, Sociale Verzekeringsbank (SVB) en het Openbaar Ministerie (OM) hebben in deze aanpak als interventieteam samengewerkt via de Landelijke Stuurgroep Interventieteams (LSI). Doel van deze samenwerking is het voorkomen en terugdringen van belasting- en premiefraude, toeslagenfraude, uitkeringsfraude en overtredingen van arbeidswetgeving.

Bekijk het Eindrapport Interventieteam Schoonmaak.