26
augustus
2020
|
15:22
Europe/Amsterdam

Genoegdoening na dodelijk arbeidsongeval

In juli 2018 kwam een werknemer om het leven in een staalbouwbedrijf in Krimpen aan den IJssel. Hij was bezig met laswerkzaamheden aan een sluisdeur in de bedrijfshal. Er moest een langwerpige bak gelast worden aan de deur. Om de langwerpige bak tijdens de werkzaamheden op de plek te houden, was er een ballastblok van 2500 kilo op de bak gezet. Tijdens de laswerkzaamheden is het blok gekanteld en met het volle gewicht op de werknemer gevallen. Hij is ter plekke overleden.

De Inspectie SZW begint in opdracht van het OM een strafrechtelijk onderzoek naar het ongeval. De vraag is of en wat de werkgever te verwijten valt. Tijdens het onderzoek blijkt dat het bedrijf te weinig heeft gedaan om het ongeval te voorkomen en te zorgen voor een veilige werkomgeving. De werkwijze voor het werken met ballastblokken bij het bedrijf, was onvoldoende omschreven en gevaren waren onvoldoende in kaart gebracht. Een werkgever is dat wel verplicht te doen. Daarnaast waren de werknemers niet goed voorgelicht over de risico’s van het werken met ballastblokken en de te nemen maatregelen om de risico’s –zoals het omvallen van de blokken- te voorkomen. Het ballastblok was niet met hulpmiddelen vastgezet, of geborgd tegen vallen of kantelen. Het OM vindt dat de werkgever het gevaar dat kon ontstaan, had moeten inventariseren en voorzorgsmaatregelen had moeten nemen om het zoveel als mogelijk te voorkomen. Het bedrijf heeft hiermee de Arbeidsomstandighedenwet overtreden en had moeten weten dat zij de werknemer blootstelde aan levensgevaar. De dood van de werknemer valt niet toe te rekenen aan het bedrijf. Maar naar het oordeel van het OM kan wel gezegd worden dat het bedrijf de voorwaarden heeft geschapen waaronder het tragisch ongeval heeft kunnen plaatsvinden.

Wat is nu een passende afdoening? Vaak komen dergelijke zaken voor de rechter. In dit geval is echter zonder tussenkomst van de rechter een boete opgelegd. Het tragische ongeval heeft grote impact in het bedrijf. De weerslag op collega’s was en is groot. Het bedrijf betreurt het ongeval zeer, heeft de feiten erkend en heeft maatregelen genomen om te voorkomen dat zoiets nog eens gebeurt. Hoewel het verdriet bij de nabestaanden er niet minder om is, is de werkgever hen financieel tegemoet gekomen.

Dit heeft allemaal meegewogen in de beslissing van het OM. Ook is gekeken naar genoegdoening voor de nabestaanden. Het OM heeft het bedrijf een boete van 25000 euro opgelegd en het bedrijf heeft de boete betaald. Eenzelfde sanctie was geëist als de zaak voor de rechtbank was gekomen.