13
april
2022
|
20:08
Europe/Amsterdam

Hoe pakken rechercheurs zorgfraude aan

Fraude met zorggelden ondermijnt het zorgstelsel, de solidariteit en het vertrouwen dat wij stellen in mensen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg. In de zorg gaan vele miljarden om en moet je alert zijn op criminelen die misbruik van regelingen willen maken.  De bestrijding van zorgfraude is de belangrijkste prioriteit van recherche zorgfraude van de Nederlandse Arbeidsinspectie.

download
NA_DirectieOpsporing_13042022 SUBS