23
april
2020
|
14:29
Europe/Amsterdam

Inspecties bij groothandels chemische producten

De Inspectie SZW gaat van start met inspecties bij producenten van lijmen, harsen en kitten (LHK) en groothandels chemische producten. De onaangekondigde inspecties zijn gericht op blootstelling aan gevaarlijke stoffen, en in het bijzonder op blootstelling aan carcinogene, mutagene, reproductietoxische (CMR-) stoffen en sensibiliserende stoffen.

Uit eerdere inspectieprojecten is gebleken dat er bij chemische bedrijven verbeteringen nodig zijn om te voorkomen dat medewerkers worden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen. De bedrijven waar wordt geïnspecteerd zijn geselecteerd op basis van een aantal selectiecriteria.

Als gevolg van de huidige COVID-19 maatregelen, zullen de eerste inspecties medio april telefonisch worden uitgevoerd. Tijdens een telefonische inspectie wordt het bedrijf gevraagd naar zijn stoffenregistratie, blootstellingsbeoordelingen en arbozorg. Deze arbozorg omvat de risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E), het plan van aanpak en het basiscontract met de arbodienst. Indien nodig is, zullen ook fysieke inspecties uitgevoerd worden.

Bij alle inspecties wordt consequent het vierstappenmodel voor het voorkomen van blootstelling aan gevaarlijke stoffen gehanteerd: (1) inventariseren, (2) beoordelen, (3) maatregelen en (4) borging. Zijn een of meer van deze aspecten bij het bedrijf niet op orde? Dan gaat de Inspectie SZW over op handhaving.

Met de zelfinspectietool gevaarlijke stoffen, waarin dit vierstappenmodel wordt gevolgd, kunnen bedrijven zelf eenvoudig controleren of zij aan hun Arboverplichtingen voor het werken met gevaarlijke stoffen voldoen.

https://gevaarlijkestoffen.zelfinspectie.nl/?sessie=6bee1db376e05f4b5e3596ec93f012d