11
oktober
2022
|
10:13
Europe/Amsterdam

Internationale actie bij agrarische bedrijven

In september vonden gelijktijdig in 20 Europese landen inspecties plaats in de agrarische sector. Dit in het kader van de jaarlijkse Joint Action Days (JAD). Doel van JAD is dat de deelnemende landen informatie met elkaar delen, data-analyses en operationele analyses uitvoeren en elkaar ondersteunen bij de aanpak van grensoverschrijdende netwerken. Denk daarbij aan netwerken die zich bezighouden met de exploitatie of uitbuiting van werknemers en met mensenhandel.
 

Het voordeel om internationaal actief te zijn is dat er gebruik gemaakt kan worden van elkaars expertise, informatie en land-specifieke werkwijzen. Door het organiseren van korte lijntjes ben je als land sneller in staat om bij bijvoorbeeld grensoverschrijdende dienstverlening ook in het bronland onderzoeken te laten uitvoeren die het onderzoek in Nederland weer versterkt. 
Daarnaast opereren criminele netwerken ook over de grenzen heen. De inspectie ziet dat er bijvoorbeeld met werknemers geschoven wordt wanneer er onderzoeken plaatsvinden. Door internationale samenwerking kun je als land sneller anticiperen en optreden.
 

In Nederland zijn er op 3 dagen interventies uitgevoerd bij in totaal 12 ondernemingen die actief zijn binnen de agrarische sector.

persbericht Europol
 

download
NA_JAD SUBS NED NEW