19
november
2019
|
10:48
Europe/Amsterdam

Jaarplan 2020: focus op maatschappelijk effect

Komend jaar (2020) is het tweede uitvoeringsjaar van het Meerjarenplan 2019–2022 van de Inspectie SZW. Het jaarplan beschrijft hoe de Inspectie - vaak in samen­werking met anderen - resultaten wil boeken en effecten wil realiseren die ten goede komen aan een eerlijke, veilige en gezonde arbeidsmarkt en aan bestaanszekerheid voor iedereen.

Dankzij het regeerakkoord kan het aantal inspecteurs en rechercheurs het komende jaar verder worden uitgebreid. Naast de omschakeling naar programmatisch werken, is de beweging ingezet van ‘streepjes naar effect’. Dat laatste betreft de omschakeling van sturen op aantallen inspecties naar het sturen en verantwoorden op maatschappelijk effect als meerjarige ontwikkelopgave. In 2020 ligt hier de focus.

Bekijk de speerpunten op de online pagina Jaarplan 2020 en kijk wat er per programma gaat gebeuren.

Of ga naar de pdf-versie van het Jaarplan Inspectie SZW 2020.