25
november
2022
|
16:09
Europe/Amsterdam

Keuzes, ambities en programma’s voor komende jaren

“Werk zorgt voor inkomen, doel, structuur, vreugde en verdriet. Het is ongelooflijk belangrijk en het is er momenteel in overvloed in Nederland. De dynamiek is groot. In de economie en op de arbeidsmarkt. Waar mensen werken, is er risico op oneerlijk, ongezond en onveilig werk. Werkgevers en opdrachtgevers staan aan de lat om die risico’s te voorkomen of beperken. Toezicht houden betekent keuzes maken. Ongeacht of de Arbeidsinspectie tien keer zo klein of tien keer zo groot is. Iedere vier jaar schetst de Inspectie haar keuzes, ambities en daaruit voortvloeiende pro¬gramma’s. In dit geval voor de periode 2023-2026”. 


Aldus Inspecteur-generaal Rits de Boer in zijn voorwoord in het “Meerjarenplan 2023-2026 van de Nederlandse Arbeidsinspectie”, dat vandaag, gelijktijdig met het “Jaarplan 2023”, is gepresenteerd. De grootste taken van de Nederlandse Arbeidsinspectie vloeien voort uit zeven arbeidswetten. De taken richten zich vooral op de circa 340 duizend werkgevers en hoe zij hun verantwoordelijkheden voor eerlijk, gezond en veilig werken waarmaken. 
 

In het Meerjarenplan en Jaarplan komen alle toezichtsprogramma’s en hun activiteiten aan bod, ook het toezichtswerk op basis van meldingen en verzoeken uit de samenleving. De programma’s zijn gericht op herkenbare maatschappelijke risico’s. Om keuzes te maken, gebruikt de Arbeidsinspectie risico-analyses zowel op strategisch en tactisch als op operationeel niveau. De risico-analyse op strategisch niveau is gestoeld op een Inspectiebrede Risico-analyse en een omgevingsanalyse en hebben geleid tot de keuze voor de toezichtsprogramma’s. Binnen de programma’s maakt de Inspectie op tactisch niveau opnieuw keuzes voor verschillende projecten en de inzet van toezichtsinstrumenten. Binnen de projecten waarin zo’n aanpak wordt georganiseerd, vindt operationele risicoselectie plaats. Deze selectie is dan om te bepalen bij welke bedrijven/subjecten een interventie plaatsvindt.
 

Volledig nieuw in dit meerjarenplan is het pro¬gramma ‘trends en ontwikkelingen’. Dit programma gaat mogelijk ontwijkgedrag snel onderzoeken, en om te faciliteren dat signaleringen zoals de afgelopen jaren over jonge vloggers, maaltijdbezorging of recentelijk flitsbezorging tot stand blijven komen.
 

Op het vlak van eerlijk werk staan we aan de vooravond van belangrijke wettelijke ingrepen. Strafrechtelijke arbeidsuitbuiting wordt gewijzigd. Op dit moment ligt de lat om tot een veroordeling te komen hoog. De Inspectie ondersteunt de mogelijke wijzigingen dan ook van harte. In een rapportage van november 2021 heeft de Arbeidsinspectie input gegeven voor de modernisering van artikel 273f strafrechtelijke arbeidsuitbuiting van het Wetboek van Strafrecht, om meer zaken voor de rechter te kunnen brengen. 
 

Maar strafrechtelijke arbeidsuitbuiting is maar het topje van het risico op oneerlijk werk. Want het leeuwendeel betreft onderbetaling en overtredingen van de Wet arbeid vreemdelingen, de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de EU, de arbeidstijdenwet en de regels voor uitzendarbeid. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid beziet ook een wetsaanpassing, zodat de Inspectie bedrijven of werkzaamheden stil kan leggen bij ernstige overtredingen van die wetten, om misstanden en uitbuitingssituaties effectiever aan te pakken. 

 https://www.nlarbeidsinspectie.nl/publicaties/jaarplannen/2022/11/25/meerjarenplan-2023-2026

https://www.nlarbeidsinspectie.nl/publicaties/jaarplannen/2022/11/25/jaarplan-2023