10
januari
2020
|
10:11
Europe/Amsterdam

Liever niet bedrijfsnaam op de inspectiesite

Samenvatting

Sommige bedrijven zijn er blij mee, maar de meeste vinden het niet zo leuk als ze met naam en toenaam op internet door de Inspectie SZW worden genoemd. Want dat kan betekenen dat het bedrijf niet eerlijk of niet veilig heeft gewerkt. En dat wil je als goede werkgever natuurlijk altijd voorkomen.

Het is natuurlijk altijd een beetje spannend voor een werkgever als inspecteurs je bedrijf bezoeken. Een inspectie of wetten en regels wel goed worden nageleefd. Vaak gaat het daarbij om bedrijven waarbij onze risicoanalyses aangeven dat er mogelijk sprake is van overtredingen.

De Inspectie SZW is transparant over de resultaten van haar inspecties. Voor een aantal wetten worden de inspectieresultaten openbaar gemaakt. Bedrijven waar de Inspectie is geweest worden met naam en toenaam genoemd, evenals of zij zich aan de wet- en regelgeving hebben gehouden. Het gaat hier over de resultaten van de inspecties bij BRZO bedrijven, zware en ernstige overtredingen bij inspecties van asbestverwijdering en inspecties van de Wet arbeid vreemdelingen, de Wet minimumloon en WAADI. De inspecties van de Arbeidstijdenwet en Arbeidsomstandigheden zijn nog niet openbaar.

De Inspectie verwacht dat van het bekendmaken van inspectieresultaten een preventieve werking uitgaat. Een goede werkgever wil immers liever gekoppeld zijn aan het oordeel ‘geen overtreding’ dan aan ‘overtreding’. Met het openbaar maken van de inspectieresultaten wordt gestimuleerd dat klanten de voorkeur geven aan bedrijven en instellingen waar geen overtredingen zijn geconstateerd. Bovendien stimuleert het openbaar maken dat organisaties die het bestuur controleren - zoals gemeenteraden en medezeggenschapsorganen - met die informatie bij hun bestuur aandringen op betere naleving waar nodig. Zodat er kan worden gewerkt met bedrijven die eerlijk, gezond en veilig hoog in het vaandel hebben.

Niet alle bedrijven krijgen de Inspectie SZW op bezoek. Controles vinden plaats na een uitgebreide risicoanalyse, oftewel: waar zitten de grootste risico’s voor overtredingen van wet- en regelgeving? De naleving van de regels ligt primair bij werkgevers en werknemers zelf. De Inspectie SZW stimuleert het nemen van die eigen verantwoordelijkheid door wet- en regelgeving toegankelijk te maken via nalevingscommunicatie. Dat doet ze bijvoorbeeld door op internet zelfinspectietools aan te bieden waarmee bedrijven zelf kunnen controleren of zij aan de wet- en regelgeving voldoen.

Eerlijk werk  (WAV | WML | Waadi)

Asbest

BRZO