17
december
2019
|
13:49
Europe/Amsterdam

Minicontainment bij asbestsanering is veilig

De verwijdering van specifieke asbestbronnen door de inzet van een niet-betreedbare omsluiting is veilig. Zolang deze methode wordt toegepast bij asbestsaneringen met uitzondering van spuitasbest. Dit blijkt uit een nader blootstellingsonderzoek van TNO.

Enige tijd geleden ontstond er onduidelijkheid over de veiligheid van Minicontainment, een systeem om specifieke asbestbronnen te verwijderen door de inzet van een niet-betreedbare omsluiting. Bij deze methode wordt een klein, doorzichtig frame over de te verwijderen kleinschalige asbesthoudende toepassing geplaatst. TNO had signalen ontvangen dat de stofzuiger, die ingezet werd om onderdruk te creëren in de omsloten ruimte, zou lekken.

Minicontainment heeft naar aanleiding van deze signalen nader onderzoek gedaan naar de blootstelling aan asbestvezels bij gebruik van het systeem. TNO heeft dit onderzoek beoordeeld en geconcludeerd dat het onwaarschijnlijk is dat grenswaardeoverschrijding binnen het onderzochte toepassingsgebied zal plaatsvinden. Dit betekent dat Minicontainment veilig kan worden toegepast, mits men binnen het onderzochte toepassingsgebied blijft. Voordat het systeem voor andere asbestsaneringswerkzaamheden, dan de onderzochte, kan worden ingezet, zal aanvullend blootstellingsonderzoek moeten worden gedaan.

 

Downloads