03
oktober
2019
|
14:37
Europe/Amsterdam

Normtijden voor bezorging leidt tot boete voor postbezorgbedrijf

Een postbezorgbedrijf heeft een boete gekregen van € 289.000,- van de Inspectie SZW. Het bedrijf heeft na vordering van de inspecteurs geen stukken overgelegd waaruit blijkt hoeveel uur medewerkers daadwerkelijk werkten. Het bedrijf werkt feitelijk met normuren. De Inspectie kon daarom niet controleren of de medewerkers wel minimaal het wettelijk minimumloon kregen. Het bedrijf had de daadwerkelijk gewerkte uren ook moeten registreren.

Naar aanleiding van een melding van 12 medewerkers over onderbetaling heeft de Inspectie SZW onderzoek gedaan. Daaruit komt naar voren dat het bedrijf uitbetaalt volgens zogeheten normuren, maar tegelijkertijd niet registreert wat de daadwerkelijk gewerkte uren zijn. Het is verplicht om een feitelijke urenregistratie bij te houden. Anders kan de werkgever immers niet onderbouwen en nagaan dat de norm en daarmee het wettelijk minimumloon ook in de praktijk haalbaar is. Werkgevers die dit niet doen riskeren een boete van de Inspectie SZW.

Naast de 12 medewerkers zijn ook nog 16 andere medewerkers in het onderzoek betrokken die a-select zijn geselecteerd. De Inspectie onderzocht de periode december 2017 tot en met mei 2018.  

Uit het onderzoek van de Inspectie SZW blijkt dat er sprake is van verloning op basis van normuren en niet op basis van daadwerkelijk gewerkte uren. Zo worden er normtijden vastgesteld voor diverse werkzaamheden die behoren bij bezorging. Het bedrijf had tot op de seconde een normtijd vastgesteld waarvan de medewerkers, die gehoord zijn, verklaarden dat die norm niet haalbaar was. Zo zou bijvoorbeeld het sorteren meer tijd kosten dan de norm.

Het bedrijf heeft na vordering van de inspecteurs geen stukken overlegd waaruit blijkt hoeveel uur de medewerkers die in het onderzoek zijn betrokken daadwerkelijk werkten. Omdat het bedrijf geen gegevens kan overleggen over de daadwerkelijke gewerkte uren van de medewerkers is het niet mogelijk voor de Inspectie SZW om na te gaan of het minimumloon wordt betaald, of dat de medewerkers worden onderbetaald. Dit is een overtreding van de Wml (Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag). Deze overtreding geldt voor alle 28 medewerkers die bij het onderzoek zijn betrokken.

Het bedrijf zal er voor moeten zorgen dat voor alle medewerkers een betere urenregistratie wordt gevoerd, waaruit blijkt wat de daadwerkelijke gewerkte uren zijn, zodat de Inspectie SZW op basis van die gewerkte uren kan controleren of tenminste het wettelijk minimumloon wordt betaald.