08
april
2022
|
10:07
Europe/Amsterdam

Onveilig asbest verwijderen moet je niet doen

Wat hebben een aannemer, een woningcorporatie, een vastgoedhandelaar en een directeur makelaarskantoor met elkaar gemeen? Zo op het eerste gezicht niets. Maar toch wel: ze zijn alle vijf verantwoordelijk voor het niet zorgvuldig laten weghalen van asbest. En we weten al heel lang, dat is niet alleen gevaarlijk voor de gezondheid van hen die het asbest verwijderen maar ook voor andere werknemers of eventuele bewoners.


Sinds 1994 is het in Nederland verboden om asbest te verhandelen en toepassen omdat werken met asbest gevaarlijk en ongezond is. Door het inademen van losse asbestvezels kan longkanker, longvlies-, of buikvlieskanker ontstaan. Asbesthoudend materiaal is pas gevaarlijk als het bewerkt of beschadigd wordt. Dit kan door zagen, schuren, boren of breken gebeuren. Bij verbouwingen, sloop en installatie is er een verhoogd risico op het vrijkomen van gevaarlijke asbestvezels. 
 

Ondanks de gevaren wordt asbest nog vaak onveilig verwijderd. De Arbeidsinspectie heeft speciale inspecteurs die dagelijks onaangekondigd inspecteren op plekken waar wordt of is gesloopt of verbouwd. En zo kregen een aannemer, een woningcorporatie, een vastgoedhandelaar en een directeur van een makelaarskantoor een asbestboete. 
Bijzonder, want je zou toch denken dat juist zij kennis hebben van zaken en van wet- en regelgeving. En dus ook weten dat als er asbest in hun panden zit, zij dit zorgvuldig moeten laten weghalen door gecertificeerde bedrijven. Is het omdat ze het te duur vinden om het zorgvuldig te doen? Is het omdat ze denken ‘ik word toch niet gepakt’? Is het gemakzucht? We zullen er niet echt achter komen. Maar wat we wel weten is dat dit soort overtredingen behoorlijk kostbaar kunnen zijn. 
 

Woningcorporatie

Neem nu de woningcorporatie die een oud pand, van vòòr 1994, wil laten slopen. Dan denk je toch, een woningcorporatie behoort te weten of er asbest in hun pand zit. Of, als het niet duidelijk is, in ieder geval dan laat inventariseren of er asbest aanwezig is. Dat laatste gebeurt, en duidelijk is dat er asbest in het pand zit. Maar toch gaat het mis. Er wordt geen veiligheids- en gezondheidsplan gemaakt waarin onder andere moet zijn vastgelegd in welke volgorde de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd. Omdat niet eerst het asbest verwijderd is, voor start van de sloopwerkzaamheden, worden de werknemers die de sloop uitvoerden blootgesteld aan asbest. Omdat het de 2e keer is dat deze woningcorporatie naliet om een V&G-plan op te stellen leverde dit een boete op van € 27.000,-.
 

Of de directeur van een makelaarskantoor dacht ‘ik doe het wel even snel zelf’ weten we niet. Wat we wel weten is dat hij in een woning zelf het asbesthoudend vloerzeil gaat verwijderen. Met als gevolg dat hij in asbeststof aan het werk is en daarmee creëert hij een groot risico voor zichzelf en de toekomstige bewoners. En ook als je het als directeur zelf doet, moet je je aan de regels houden. De directeur krijgt voor deze actie een persoonlijke boete van € 10.800,-.
 

Vastgoedbedrijf

Van aannemersbedrijven mag je toch verwachten dat zij enige kennis hebben van wet- en regelgeving. Zeker als het geen eenmanszaakje is, maar een redelijk groot bedrijf met een forse orderportefeuille. Maar ook bij deze aannemer gaat het mis als ze een woonhuis moeten renoveren. Een muurt moet verdwijnen. Zo gezegd, zo gedaan was vermoedelijk het devies. Alleen is tegen de muur asbesthoudende beplating aangebracht. En de werknemers hebben geen enkele voorzorgsmaatregel genomen. De boete voor het onzorgvuldig weghalen van de muur levert de aannemer een boet eop van € 12.112,-.


Vastgoedbedrijven knappen regelmatig panden op. Zo ook één van hen bij een woning waar sloopwerkzaamheden verricht worden om het pand een nieuw aanzien te geven. Het gaat ook hier om een pand van vòòr 1994. Dat betekent dat voor start van de werkzaamheden een veiligheids- en gezondheidsplan moet worden opgesteld als er asbest in het pand aanwezig is en er een risico bestaat dat de betrokken werknemers hieraan blootgesteld kunnen worden. Dat plan was dus niet aanwezig, met als gevolg een boete van € 13.500,-
 

Moraal van dit verhaal: als je een woning, bedrijfspand of ander gebouw gaat slopen of andere bouwwerkzaamheden gaat verrichten, controleer of er mogelijk asbest in zit. De Arbeidsinspectie heeft hiervoor een checklist gemaakt. Deze checklist is voor bedrijven die werkzaamheden in gebouwen gaan uitvoeren en die niet gecertificeerd zijn om asbest te verwijderen. Gaat u een bestaand gebouw verbouwen of slopen, controleer altijd of u met asbest in aanraking kunt komen. Zelfs van kleine hoeveelheden asbest kunt u ernstig ziek worden. Asbest verwijderen is een vak met risico’s. Bij twijfel over asbest, vraag hulp van een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf en/of asbestverwijderingsbedrijf.

https://www.inspectie-checklist.nl/checklist/asbest