31
maart
2022
|
14:28
Europe/Amsterdam

Opsporing zorgfraude onthult criminele netwerken

Fraudeurs in de zorg worden steeds slimmer. Rechercheurs die bij de Nederlandse Arbeidsinspectie zorgfraude opsporen, zien dat verdachten steeds andere en ingewikkelde manieren vinden om te verhullen dat zij strafbare feiten plegen. Ze zorgen ervoor dat op het eerste gezicht het papierwerk klopt, zodat er nergens een alarmbel gaat rinkelen. Het vereist diepgaand speurwerk om toch te onthullen dat er op criminele wijze zorggeld verdwijnt in zakken waar dat niet voor bestemd is. Daarbij brengen de rechercheurs zorgfraude complete criminele netwerken in kaart.

Rechercheur Maria is een van de mensen die onderzoek uitvoerde naar een crimineel netwerk rondom zorgfraude. ,,Je brengt een spinnenweb in kaart van mensen en bedrijven, in plaats van dat je inzoomt op één verdachte. Dat levert heel waardevolle informatie op. Zo krijg je een goed beeld van meerdere betrokkenen en de rollen die zij binnen het georganiseerde netwerk hebben. Zo kan uit de administratie naar voren komen dat iemand een beperkte betrokkenheid heeft en alleen in dienst is bij een zorgbedrijf. Tegelijkertijd kan uit het onderzoek blijken dat diens rol in de praktijk veel groter is. Ook kunnen vermoedens van andere strafbare feiten dan zorgfraude boven tafel komen. Die geven we dan door aan andere instanties.”

Tijdens het onderzoek wordt met verschillende opsporingsmethoden informatie verzameld. De rechercheurs weten op allerlei manieren toegang te krijgen tot de communicatie die binnen het vermoedelijk criminele netwerk wordt gedeeld. Ze krijgen een beeld van wie er aan de top van zo’n netwerk staat en wat anderen eromheen doen om bijvoorbeeld valse zorgdeclaraties te faciliteren of om oplichting mogelijk te maken.

,,Wat opvalt in zo’n netwerkonderzoek, is dat je bepaalde personen vaker ziet terugkomen. Zo gaat er één zorgaanbieder failliet en wordt op naam van een andere bestuurder een nieuwe zorgaanbieder opgericht. Hoewel de naam van deze nieuwe persoon te zien is in de KVK-stukken, zien wij in de praktijk er feitelijk iemand anders, die we bij het eerdere en inmiddels failliete bedrijf ook in beeld hadden, een grote betrokkenheid heeft,’’ aldus Maria.

Het opsporen van een vermoedelijk crimineel netwerk is tijdrovend en gecompliceerd, maar het geeft wel voldoening. ,,De betrokkenen verschijnen voor de rechter en de ontnemingszaak loopt. We hebben in beeld hoeveel het wederrechtelijk voordeel bedraagt en gaan dat zorggeld van verdachten terugvorderen.”