22
juli
2019
|
09:59
Europe/Amsterdam

Personeel in gevaar door onveilig gebruik van bestrijdingsmiddelen

Een plantenkwekerij in de omgeving van Brielle gaat achteloos om met de bestrijdingsmiddelen die het gebruikt. Het personeel werkt in kassen waarin met bestrijdingsmiddelen wordt gespoten, terwijl er onvoldoende maatregelen zijn getroffen om hen te beschermen tegen deze gevaarlijke stoffen. Dat blijkt uit een controle van de Inspectie SZW naar aanleiding van een melding.

Het bedrijf dat onder meer hortensia’s en potchrysanten kweekt, heeft niet in kaart gebracht in welke mate medewerkers worden blootgesteld aan de gevaarlijke stoffen. In het verlengde daarvan beschikken werknemers niet over de benodigde beschermingsmiddelen zoals een spuitpak, bril, handschoenen en veiligheidsschoenen. De oogdouche staat verkeerd opgesteld en de bestrijdingsmiddelen worden verkeerd bewaard. Arbeidsmiddelen zoals de spuitapparaten waarmee het bedrijf werkt, zijn niet gekeurd.

Zogeheten veiligheidsinformatiebladen ontbreken. Daarin staat belangrijke informatie over de risico's van een gevaarlijke stof en aanbevelingen voor het veilig gebruik ervan op het werk. Als er informatie niet klopt of ontbreekt, kan dat gevaar opleveren voor medewerkers. Verder heeft het bedrijf geen of een onveilige procedure voor het weer betreden van de kas wanneer de planten net zijn bespoten.

Bij de controle waren ook inspecteurs van de NVWA aanwezig. De Inspectie SZW heeft geëist dat het bedrijf orde op zaken stelt en houdt hier toezicht op.