02
augustus
2021
|
10:20
Europe/Amsterdam

Schoonmaak in vakantieparken niet volgens de regels

Bij controle naar schoonmaakwerkzaamheden in vijf vakantieparken bleek dat er vermoedelijk bijna nergens eerlijk gewerkt wordt. Te lange werkdagen, te weinig betaald krijgen, niet mogen werken en iemand anders zijn identiteit gebruiken waren overtredingen die geconstateerd zijn door de Inspectie SZW.

Het is druk op de Nederlandse vakantieparken. En als er de wissel van huisjes is, moeten de huisjes vaak in korte tijd door schoonmakers gereinigd worden. Vakantieparken hebben daar soms eigen schoonmakers voor in dienst of maken gebruik van een schoonmaakbedrijf. In de maanden juni en juli bezochten inspecteurs vijf vakantieparken in Noordwijk, Monnickendam, Arnhem, Chaam en Hellevoetsluis.

Bij twee vakantieparken, die dezelfde eigenaar hebben, werden buitenlandse werknemers aangetroffen die niet in Nederland mogen werken. De werkgever, in dit geval het schoonmaakbedrijf of het uitzendbureau, had voor deze werknemers een tewerkstellingsvergunning moeten aanvragen. Doet hij dat niet, dan wordt de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) overtreden. In zo’n geval krijgt de werkgever een boete. In het ene park werden vier overtredingen van de Wav geconstateerd, en loopt er nog een onderzoek naar vier andere werknemers. Bij het andere park werden zestien mensen aangetroffen, waarvan er waarschijnlijk negen, waar de Inspectie nog onderzoek naar doet, niet mochten werken. 

De inspecteurs hebben het vermoeden dat bij 4 van de 5 vakantieparken de Wet minimumloon en de Arbeidstijdenwet niet helemaal goed werden nageleefd. Bij één park kon er geen deugdelijke registratie worden overlegd van de uren die gewerkt werden. Dit park kan hiervoor een boete tegemoetzien. Of de schoonmakers eerlijk werden betaald en niet te lange werkdagen maakten, wordt nog nader onderzocht.
De inspecteurs troffen op één vakantiepark twee lookalikes aan, dit zijn werknemers die gebruik maken van een identiteitsdocument van een ander persoon. De Inspectie SZW is een onderzoek gestart naar de mogelijke verstrekker van deze documenten. Daarnaast werden op verschillende parken werknemers aangetroffen die een uitkering kregen in Nederland of in België. De betrokken autoriteiten worden hiervan door de Inspectie op de hoogte gebracht.

Voor bedrijven die gebruik maken van een schoonmaakbedrijf is het belangrijk dat zij werken met een schoonmaakbedrijf dat zich aan de regels houdt. Op checklist schoonmaak staat beschreven waar op gelet moet worden bij het uitbesteden van schoonmaakwerkzaamheden.