05
augustus
2020
|
14:56
Europe/Amsterdam

Thuiszorgorganisatie stelt valse indicatiestellingen op

Een Brabantse thuiszorgorganisatie heeft vermoedelijk indicatiestellingen vervalst. Daarbij is bewust een andere werkelijkheid geschetst, waardoor zorggelden niet juist zijn besteed. De Recherche Zorg van de Inspectie SZW is een onderzoek gestart naar deze zorgfraude. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket van het OM.

Het onderzoek richt zich op een thuiszorgorganisatie en de vermoedelijk leidinggevenden van deze organisatie. Zij worden verdacht van valsheid in geschrifte en oplichting. Om bepaalde vormen van thuiszorg te kunnen declareren bij de zorgverzekeraar is een indicatiestelling nodig. De verdenking in dit onderzoek richt zich op het valselijk opmaken van indicatiestellingen voor thuiszorg en het gebruik maken van deze valse indicatiestellingen. 

Woensdag 5 augustus heeft de Inspectie SZW hiervoor een woning in de gemeente Zundert, provincie Noord-Brabant, doorzocht. Bij de doorzoeking is beslag gelegd op onder meer computers, administratie en geld. Het onderzoek startte na een aangifte van zorgverzekeraar CZ bij de Inspectie SZW. De zorgverzekeraar deed aangifte van valsheid in geschrifte en oplichting door de thuiszorgorganisatie. Volgens CZ had de thuiszorgorganisatie bewust een niet bestaande werkelijkheid geschetst dat de indicaties waren gesteld door bevoegde indicatiestellers. De thuiszorgorganisatie heeft daarvoor de namen en de gegevens gebruikt van bevoegde indicatiestellers, zonder hun medeweten en goedkeuring.

De persoon of de personen die de valse indicatiestellingen voor thuiszorg hebben opgemaakt zijn niet gekwalificeerd. Hierdoor is het onbekend of de nodige zorg juist geïndiceerd is, en of de juiste zorg vervolgens is verleend. Hierdoor komt het welzijn van zorgbehoevenden in gevaar. Fraude in de zorg is dus niet alleen gekoppeld aan onterechte betalingen. Er is ook een risico voor degene die de zorg ontvangt.