03
februari
2022
|
09:57
Europe/Amsterdam

"Van de zorgbonus moet je gewoon afblijven"

Waardering voor zorgmedewerkers die aan de frontlinie stonden tijdens de eerste coronagolf. Dat is het idee achter de zorgbonus die het kabinet beschikbaar heeft  gesteld. Elke zorgmedewerker die zich bijzonder had ingezet, kon rekenen op een extra beloning van 1000 euro netto.

 Het ministerie van VWS heeft de subsidieregeling in een razend tempo opgezet. Zorgwerkgevers konden per werknemer een bedrag van 1800 euro aanvragen waarvan, na inhouding van loonheffing, 1000 euro netto kon worden uitgekeerd. Helaas bleek dat niet elke werkgever de verkregen subsidie besteedde aan het uitkeren van bonussen voor zorgmedewerkers.

 Via een ketenpartner kwamen bij de recherche zorgfraude van de Arbeidsinspectie een signaal binnen van mogelijke fraude. Binnen korte tijd werd dit besproken met het Openbaar Ministerie. Hoe gaan we eventueel misbruik van de subsidie snel aanpakken? Rechercheur Nicolette van de Arbeidsinspectie nam samen met collega’s de melding in behandeling: ,,De regeling schrijft voor dat de werkgever na het verkrijgen van de subsidie, de zorgbonus binnen vijf maanden moet uitkeren aan de werknemers waarvoor deze is aangevraagd. Zo niet, dan moet direct gemeld worden waarom dat niet is gebeurd. In de zaak die ik onderzocht, is de verkregen subsidie slechts deels uitgekeerd aan enkele zorgverleners waarvoor deze was aangevraagd. Dat is echt niet de bedoeling.”

 Bij de start van het strafrechtelijk onderzoek is door het team een proces-verbaal van verdenking opgesteld. Hierin moet een redelijk vermoeden van een strafbaar feit, in dit geval  subsidiefraude, tot uitdrukking komen. Na akkoord van de officier van justitie kon het team tijdens het onderzoek bijzondere opsporingsbevoegdheden inzetten. Zo is er allerlei informatie gevorderd, ook van andere overheidsinstanties. Dan gaat het snel. Van bankafschrijvingen tot aan overzichten van wie er op de loonlijst staan. Binnen zes maanden lag er een dossier, is er informatie geanalyseerd, zijn er getuigen gesproken en is de verdachte verhoord.

 Nicolette: ,,Onze taak als recherche zit er nu op. Bij de afronding van een onderzoek zie je alle puzzelstukjes samen vallen. Het is mooi om aan een zaak te werken die zo in de actualiteit staat. Maar meer nog vind ik het belangrijk dat er geen misbruik wordt gemaakt van de zorgbonus. Dit is publiek geld, bedoeld voor zorgmedewerkers die in de frontlinie hebben gestaan tijdens de coronapandemie. Daar moet je gewoon van afblijven.”