10
december
2019
|
10:32
Europe/Amsterdam

Vleesverwerkers in Amsterdam werken onveilig en niet eerlijk

Vijf vleesverwerkers in Amsterdam zijn in overtreding op het gebied van veilig en eerlijk werken. Dit blijkt uit een controle van de Inspectie SZW in samenwerking met de Nationale Politie. Eén van de vijf bedrijven had eerder al een boete van ruim 28 duizend euro gekregen van de Inspectie.

Er zijn verschillende overtredingen geconstateerd op het gebied van de arbeidsomstandigheden. De overtredingen varieerden van het niet-dragen van de verplichte beschermende kleding, het ontbreken van afschermingen bij machines en andere vereiste veiligheidsvoorzieningen waardoor er ernstig gevaar ontstaat voor medewerkers. Bij enkele machines werkte zelfs de noodknop niet.

productie stilgelegd

In totaal zijn door de Inspectie 14 waarschuwingen voor onveilig werken gegeven. In zes gevallen moest een deel van de productie zelfs tijdelijk worden stilgelegd.

Ondanks een goed georganiseerde branche, met een eigen RI&E (om risico's in kaart te brengen en in te perken), arbocatalogus en aanvullende afspraken over de arbeidsomstandigheden, was het veiligheidsbewustzijn volgens de Inspectie SZW niet erg groot.

vermoedelijk onderbetaling

Ook op het terrein van eerlijk werken constateerde de Inspectie SZW overtredingen. Bij de controles zijn er ongeveer 80 medewerkers bevraagd. Zowel van de bedrijven zelf, als van 6 verschillende uitzendbureaus die personeel leverden. Bij een aantal bedrijven vermoedt de Inspectie onderbetaling, niet-toegestane contante betalingen en waarschijnlijk ook onterechte inhoudingen op het loon. Bij een aantal vleesverwerkers was de urenregistratie onvoldoende of niet aanwezig. De Inspectie vermoedt dan ook dat de werknemers te lange werkdagen maken.

werknemers verstopt

Bij één vleesverwerker dachten 6 werknemers tevergeefs aan de controle te ontsnappen door zich in het bedrijf te verstoppen. De Inspectie denkt dat een aantal werknemers niet in Nederland mag werken of zwart verloond worden. Het bedrijf is gesommeerd om gegevens van deze medewerkers aan de Inspectie te overhandigen.

uitzendbureaus

De uitzendbureaus die personeel leverden aan de vleesverwerkers worden de komende tijd door de Inspectie gecontroleerd op onderbetaling, tewerkstelling van vreemdelingen en specifieke wetgeving gericht op uitzendbureaus.

In mei dit jaar controleerde de Inspectie op de Veluwe al een aantal vleesverwerkers. Ook bij deze bedrijven werden overtredingen geconstateerd. In 2020 gaat de Inspectie door met het controleren van de bedrijven in deze sector.