18
december
2019
|
09:52
Europe/Amsterdam

Wat is nu precies een gefingeerd dienstverband

Dagelijks komen bij de Immigratie en Naturalisatie Dienst aanvragen binnen om een familielid naar Nederland te laten komen. Om een verblijfsvergunning te krijgen moet aan verschillende voorwaarden worden voldaan. Eén belangrijke voorwaarde is dat de persoon die al in Nederland woont voldoende inkomen heeft. Wanneer dat niet het geval is komt het voor dat men via een zogenaamd gefingeerd dienstverband alsnog aan deze inkomenseis probeert te voldoen. Op verzoek van de IND doet de Inspectie SZW onderzoek naar deze gefingeerde dienstverbanden.

download
gefingeerd dienstverband