21
september
2020
|
15:32
Europe/Amsterdam

Winkels dicht vanwege herhaaldelijke illegale arbeid

Twee vestigingen van een supermarkt in de Amsterdamse binnenstad moeten een maand lang de deuren sluiten. De Inspectie SZW heeft de werkzaamheden per 21 september stilgelegd, omdat de onderneming meerdere malen de Wet arbeid vreemdelingen heeft overtreden. Bij diverse controles in de afgelopen jaren troffen inspecteurs werknemers met een buitenlandse nationaliteit aan die alleen in Nederland mogen werken met een tewerkstellingsvergunning. De werkgever liet het personeel echter steeds zonder de verplichte vergunning werken.

In totaal heeft de Inspectie SZW het bedrijf sinds 2015 zes maal een boete opgelegd voor illegale arbeid. Ook heeft de werkgever drie keer een waarschuwing gekregen dat het bedrijf kan worden stilgelegd vanwege herhaling van dezelfde of soortgelijke overtredingen. Ondanks deze waarschuwingen beging de onderneming in maart 2020 wederom dezelfde fout. Weer troffen de inspecteurs een werknemer in de winkel aan, terwijl de werkgever niet beschikte over de verplichte tewerkstellingsvergunning.

De Inspectie SZW kan concluderen dat het bedrijf zich niet heeft ingespannen om de regels voor eerlijk werk beter te gaan naleven. Het is niet gebleken dat de supermarkt adequate maatregelen heeft getroffen om dezelfde of soortgelijke overtredingen te voorkomen. Om verdere recidive tegen te gaan, heeft de Inspectie SZW besloten de werkzaamheden van de twee vestigingen stil te leggen voor de periode van één maand. Het negeren van de stillegging is strafbaar. De Inspectie zal erop toezien dat de werkgever zich aan de stillegging houdt.