17
juni
2020
|
12:17
Europe/Amsterdam

Zevendaagse werkweken bij aspergekweker

De Inspectie SZW heeft de werkzaamheden bij een aspergekweker in Noord Brabant tijdelijk stilgelegd. De 44 werknemers blijken al zes weken lang iedere dag asperges te steken, terwijl zij tenminste recht hebben op de wettelijke rusttijd. Ook blijkt dat de aspergestekers zo’n 8 tot wel 14 uur per dag werken.

Door de stillegging krijgen de werknemers de tijd om te rusten. De werkgever moet orde op zaken stellen en zich houden aan de regels over wekelijkse rust van minimaal 36 uur aaneengesloten. De Inspectie SZW doet momenteel nader onderzoek naar naleving van de Wet Minimumloon en de Arbeidstijdenwet.

De controle is samen met handhavers van de gemeente uitgevoerd. De 44 aspergestekers zijn arbeidsmigranten uit Polen en Roemenië en wonen in huisvesting van de werkgever. Tijdens de inspectie is ook gecontroleerd of de arbeidsomstandigheden veilig en gezond zijn en of de werkgever het risico op een besmetting met Covid-19 tijdens het werk zo goed mogelijk voorkomt.

De Inspectie constateerde dat de werkgever op een aantal punten tekort schiet en ziet erop toe dat de werkgever zo snel mogelijk verbetermaatregelen neemt.