04
oktober
2023
|
17:49
Europe/Amsterdam

Landelijke inspectie dag bij distributiecentra

Bij controles op zo’n 180 distributiecentra verspreid over Nederland zijn diverse ARBO-overtredingen geconstateerd door de Nederlandse Arbeidsinspectie. In totaal ging het om bij 350 overtredingen. Tijdens de van tevoren aangekondigde inspecties op 27 september is specifiek gecontroleerd bij bedrijven die zich bezighouden met opslag, distributie, bezorging en transport.

Inspecteurs kwamen veel onveilig ingerichte werkplekken tegen en vaak was er ook sprake van valgevaar, zoals bij entresols zonder valbeveiliging, stellingen die niet stevig genoeg zijn gemonteerd of te zwaar belast werden. En ook zagen inspecteurs meerdere machinewerkplekken die niet veilig zijn. In 28 gevallen was de situatie zo gevaarlijk dat de werkzaamheden direct zijn stilgelegd.

Bij de controles is ook gekeken naar het aanrijdgevaar, het hebben van een verkeersplan en het vallen van hoogtes. Het blijkt dat bij deze werkzaamheden de meeste ongevallen gebeuren. Er is ook gekeken naar de fysieke belasting, omdat langdurige overbelasting kan leiden tot verzuim of blijvende arbeidsongeschiktheid. Op een veilige en gezonde manier  werken voorkomt uitval, letsel en kosten.

In Nederland zijn duizenden distributiecentra. Vaak opererend in een specifieke sector. Uit eerdere inspectieresultaten bij distributiecentra en uit diverse evaluaties van arbeidsongevallen blijkt dat er veel onveilige en ongezonde situaties worden aangetroffen binnen distributiecentra. Dit jaar heeft de Arbeidsinspectie daarom al meer dan 300 inspecties uitgevoerd en deze actiedag georganiseerd.

De Arbeidsinspectie vindt het belangrijk dat bedrijven er alles aan doen om arbeidsongevallen en beroepsziekten te voorkomen. Een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) vormt de basis van het arbobeleid van elk bedrijf. De RI&E helpt om alle Arbo risico’s in kaart te brengen en die risico’s aan te pakken met de juiste maatregelen. Het hebben van een RI&E is verplicht en het ontbreken kan leiden tot een boete van maximaal 4500 Euro (afhankelijk van de bedrijfsgrootte).

 

download
distributiecentra