10
april
2020
|
09:57
Europe/Amsterdam

Opsporing SZW en FIOD: misbruik steunmaatregelen corona niet

Opsporing Inspectie SZW en FIOD bundelen krachten tegen misbruik steunmaatregelen corona

Het kabinet heeft vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen genomen met als doel onze gezondheid beschermen, het beschermen van banen en inkomens en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven opvangen.

Deze maatregelen zorgen ervoor dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen, bieden zelfstandigen een financiële overbrugging. Ze maken mogelijk dat geld in de bedrijven blijft, via versoepelde belastingregelingen, compensatie en extra kredietmogelijkheden.

Maandelijkse miljarden euro’s aan steun. Doordat dit sterk vereenvoudigde maatregelen zijn die snel moeten worden ingevoerd, is er kans op misbruik van deze regelingen. Daarom hebben de rechercheurs van Opsporing Inspectie SZW en de FIOD (Belastingdienst) voor het opsporen van dit misbruik de handen ineengeslagen. Zij geven prioriteit aan het opsporen en oppakken van diegenen die fraude plegen met de steunmaatregelen. Politie, toezichthouders en private partijen ondersteunen met signalen en meldingen de opsporing van misbruik. Met het Openbaar Ministerie is afgesproken dat zij ernaar streeft dat verdachten snel voor de rechter kunnen komen. Fraude is onacceptabel. Het benadeelt werknemers en bedrijven die het echt nodig hebben en er recht op hebben. En daarmee benadeelt het de hele maatschappij.

De Inspectie SZW roept mensen op die denken dat er gefraudeerd wordt met deze steunmaatregelen, dit bij de Inspectie SZW te melden. Dat kan via het meldingenforrmulier .

Alleen samen houden we het vol.