08
augustus
2019
|
10:53
Europe/Amsterdam

Productiewerk stilgelegd vanwege explosiegevaar

De Inspectie SZW heeft diverse werkzaamheden bij een producent van onder meer lijmen en kitten in de provincie Groningen stilgelegd, omdat werknemers ernstig gevaar liepen. Het bedrijf kan de werkzaamheden pas hervatten als het maatregelen heeft genomen die werknemers beschermen.

Bij de productie van de lijmen en kitten worden oplosmiddelen toegevoegd. De dampen die bij het toevoegen van grondstoffen vrijkomen, kunnen door elektrostatische ontlading ontsteken met brand- en explosiegevaar als gevolg.

Het bedrijf moet de blootstelling van medewerkers aan gevaarlijke stoffen en het brand- en explosiegevaar in kaart brengen en maatregelen hiertegen treffen. De Inspectie SZW ziet daarop toe en zal pas groen licht geven zodra medewerkers veilig kunnen werken