14
februari
2024
|
13:30
Europe/Amsterdam

Winkels opnieuw dicht vanwege herhaaldelijke illegale arbeid

Twee vestigingen van een supermarkt in de Amsterdamse binnenstad moeten opnieuw hun deuren sluiten. De Nederlandse Arbeidsinspectie legt de werkzaamheden voor 2 maanden stil, omdat de onderneming meerdere malen de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) heeft overtreden. Het is de tweede keer dat de inspectie het bedrijf stillegt.

Eerder ging het om een preventieve stillegging van een maand. Bij controles in de afgelopen jaren troffen inspecteurs telkens werknemers aan met buitenlandse nationaliteiten die alleen in Nederland mogen werken met een tewerkstellingsvergunning. De werkgever laat het personeel zonder deze verplichte vergunning werken.

In totaal heeft de Arbeidsinspectie vanaf 2015 het bedrijf 7 maal een boete opgelegd voor illegale arbeid. Het totale boetebedrag tot nu toe is € 180.000,-. Ook kreeg de werkgever verschillende waarschuwingen dat de inspectie het bedrijf zou sluiten bij herhaling van dit soort overtredingen.

Ondanks de waarschuwingen blijft de onderneming een notoire overtreder, hardleers en de wet negeren. Eind 2023 troffen arbeidsinspecteurs opnieuw werknemers in de winkel met een buitenlandse nationaliteit (Egypte, Afghanistan en Eritrea), terwijl de werkgever niet beschikte over de verplichte vergunningen. Ook overtrad de werkgever de Wet Minimumloon en Arbeidstijdenwet.

De Nederlandse Arbeidsinspectie ziet dat het bedrijf zich niet inspant om de regels voor eerlijk werk beter na te leven. De werkgever onderneemt ook geen pogingen om dezelfde of soortgelijke overtredingen te voorkomen. Om verdere recidive tegen te gaan, legt de Arbeidsinspectie de werkzaamheden van de 2 vestigingen opnieuw stil. Het negeren van de stillegging is strafbaar en de inspectie ziet erop toe dat de werkgever zich aan de stillegging houdt. 

De Arbeidsinspectie bekijkt samen met ketenpartners binnen het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum (RIEC) welke acties nu verder mogelijk zijn. Binnen het RIEC Amsterdam Amstelland ondersteunen partners als gemeente, belastingdienst en politie elkaar om dit soort ondermijningen in de samenleving tegen te gaan.