17
februari
2020
|
10:15
Europe/Amsterdam

De kneedbare young professional

“Wij nemen juist young professionals aan. Die kunnen we nog vormen en jongeren zijn over het algemeen flexibeler. Wanneer bijvoorbeeld een kinderwens speelt, vertrekken veel medewerkers naar een organisatie waar het tempo lager ligt. Waar ze minder hard hoeven te werken.”

Aan het woord is een leidinggevende van een accountanskantoor. Hij zei dit in een gesprek met een inspecteur, tijdens een controle bij één van de 28 accountantskantoren. Daar werken in totaal ruim 3.000 werknemers. De Inspectie SZW controleert of de werkgever de risico’s op werkdruk, agressie en ongewenst gedrag inventariseert, nader onderzoekt, planmatig aanpakt en evalueert totdat de risico’s onder controle zijn. Bij deze controle was er speciale aandacht voor young professionals: de groep die in vergelijking met andere leeftijdsgroepen het meest in aanraking komt met burn-outverschijnselen.

Young professionals bevinden zich in een transitie van het volgen van het onderwijs naar werk. Hierbij zijn er fundamentele veranderingen in het leven van de jongeren, wat stressvol kan zijn en kan leiden tot een ‘reality-shock’. Juiste coaching als starter op de arbeidsmarkt is daarom ook een belangrijk aandachtspunt. Organisatiebreed is er soms aandacht voor psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Maar op het niveau van het team of individu ontbreekt vaak nog een cultuur om met elkaar de verschillende oorzaken van de werkdruk te achterhalen en met elkaar te bespreken.

Ook competitie is een belangrijke drijfveer binnen de accountancywereld. Jongeren dienen in korte tijd te excelleren en zichzelf te bewijzen. Specifieke werkdrukbronnen voor young professionals zijn vooral piekbelasting, techno-stress, combinatie opleiding en werk, te veel werk, onervarenheid in het werk, de omgang met klanten en het eigen perfectionisme. Je moet, kortom, in korte tijd hard werken en veel bereiken om door te kunnen groeien. Ze melden het niet als het werk hen te veel wordt, of zal ze last hebben van ongewenst gedrag. Dat is jammer. Het is beter als er een cultuur is waar dit bespreekbaar is, zonder dat men bang hoeft te zijn voor de carrière.

“Je merkt dat er vooral in de Randstad veel druk op young professionals wordt gelegd. Daar worden werknemers aangemoedigd om op korte termijn veel targets binnen te halen.”

Tijdens de inspecties bleek dat 22 van de 28 geïnspecteerde accountantskantoren de aanpak van werkdruk niet op orde hebben. Er is werk aan de winkel. De netwerkorganisatie SRA en de young profs van de NBA zetten zich in om de werkdruk te verminderen. Maar tot op heden ligt bij hen vooral de focus op de kwaliteit van het werk. De Inspectie zou graag zien dat deze organisaties juist werk gaan maken om de werkstress aan te pakken.

Het is belangrijk om niet te vergeten dat de hoge taakeisen die aan young professionals worden gesteld ook tegenwicht nodig hebben. Je kunt heel slim zijn en erg hard werken, maar niemand is een superheld. Voldoende autonomie, sociale steun, coaching en rust vanuit de werkgever zijn essentieel voor werkplezier.

 

zie ook: https://www.inspectieszw.nl/publicaties/publicaties/2020/02/17/resultaten-en-conclusies-accountancy-2019