10
juli
2023
|
09:09
Europe/Amsterdam

De postbus die een onderneming is

De postbusfirma. Daar begint de schijnconstructie. De postbusfirma is zeker geen naam van een bedrijf. Maar vaak alleen een adres van een postbus, of het adres van een kantoortje dat al jaren leeg staat. Natuurlijk niet in Nederland, maar in het buitenland. Deze constructie wordt bewust gekozen om werknemers te weinig loon te geven, geen premies af te dragen en andere wetten te overtreden. Voor inspecteurs van de Arbeidsinspectie iedere keer een uitdaging om die constructie te ontrafelen.


Als ondernemer heb je niet zo veel nodig om een postbusonderneming te beginnen. Je richt een bedrijf op, het liefst alleen op papier. Je laat het bedrijf formeel in het buitenland vestigen en je zorgt ook nog voor een adres in Nederland. Laten we Cyprus als buitenland nemen. 


Uitzendbureau
We beginnen daar een uitzendbureau en we stellen op papier een Nederlandse directrice aan. In Nederland zoeken we werk voor onze arbeidsmigranten die bij het uitzendbureau in Cyprus staan ingeschreven. Er wordt een geschikte inlener gevonden, te weten een champignonteler. 


Als de inspecteurs bij de teler op het land komen constateren ze dat de arbeidsmigranten in dienst zijn van het uitzendbureau uit Cyprus en door de champignonteler zijn ingehuurd voor het werk. Ook constateren ze dat de hele administratie van het uitzendbureau in Nederland wordt uitgevoerd. Op het eerste gezicht niets aan de hand.
Maar een Cypriotisch uitzendbureau, waarom eigenlijk? Dus wordt er contact gezocht met de collega’s op Cyprus. En het vermoeden van de inspecteurs wordt bewaarheid. Op Cyprus zelf kom je het uitzendbureau nergens fysiek tegen. Een postbusadres meer niet. En de werkers die aan het werk zijn bij de teler zijn vermoedelijk nog nooit op Cyprus geweest. Een duidelijke schijnconstructie om allerlei wetten te omzeilen.


Transportbedrijf

Nog een voorbeeld. Een transportbedrijf heeft zich gevestigd op Cyprus. Het bedrijf is van mening dat hierdoor de Nederlandse wetgeving en CAO niet van toepassing is. Het bedrijf is immers gevestigd op Cyprus. Met als gevolg dat de lonen die uitbetaald worden lager zijn (naar de regels op Cyprus) en geen belasting en pensioenpremie in Nederland hoeft te worden betaald. 


Uit gedegen onderzoek van de inspectie blijkt echter dat de chauffeurs van het transportbedrijf vanuit Nederland werden aangestuurd. Ze reden uiteraard in Nederland, maar ook alle opdrachten om elders naar toe te gaan met hun lading, kregen ze te horen van hun werkgever in Nederland. Feitelijk waren ze alleen op papier in dienst van de transportfirma in Cyprus, om zo de wet te omzeilen. Het Pensioenfonds Vervoer is naar de rechter gestapt, en die gaf aan dat het bedrijf gewoon een uitzendbureau is, gevestigd in Nederland, en dus moet handelen naar de Nederlandse regels. 


Het is duidelijk dat deze postbusfirma’s misbruik maken van de regels. Regels gemaakt om het vrij verkeer van werknemers goed te regelen. Met deze schijnconstructies worden de werknemers de dupe van malafide werkgevers. Die feitelijk maar één doel hebben, de eigen portemonnee spekken. Ten koste van onder meer de arbeidskrachten.

Lees meer over postbusfirma’s en andere schijnconstructies in de rapportage schijnconstructies, cao-naleving en fraude:   https://www.nlarbeidsinspectie.nl/publicaties/rapporten/2023/07/10/rapportage-schijnconstructies-cao-naleving-en-fraude-2019-2022