29
juli
2021
|
15:56
Europe/Amsterdam

Onder dwang valse urenlijsten maken

Het zal je maar gebeuren dat je als schoonmaker door je baas onder druk wordt gezet om valse urenlijsten op te maken. En als de belastingdienst dat ontdekt, dat je dan ook nog een valse verklaring op papier moet zetten. Maar uiteindelijk komt het toch uit, en krijgt de baas een werkstraf van 240 uur.

Het is 2016 als de Arnhemse rechercheurs van de directie Opsporing een strafrechtelijk onderzoek instellen binnen de schoonmaakbranche. Ze hebben een bedrijf op het oog dat betrokken is bij het opstellen of laten opstellen van valse urenverantwoordingsformulieren, arbeidsovereenkomsten, loonspecificaties en werkgeversverklaringen. Het zal duidelijk zijn dat hier niet de daadwerkelijke werkprestatie tegenover staat. Nee, de valse geschriften worden gebruikt bij het aanvragen van verblijfsvergunningen en|of sociale uitkeringen.

Uit onderzoek blijkt dat de werkgever negen van zijn werknemers onder druk heeft gezet, onder bedreiging van ontslag, om hieraan mee te werken. Dus hadden de negen geen keus en maakten zij de valse urenverantwoordingslijsten. De Belastingdienst kwam hier echter achter. 
En als je dan denkt dat de werkgever bakzeil gaat halen, dan heb je het mis. De werknemers werden nogmaals verplicht om niet naar waarheid de formulieren in te vullen. Maar nu moesten ze niet te veel uren schrijven, maar veel minder. Wat overigens ook niet overeenkwam met de werkelijkheid. De werkgever besloot wel dat het hoge uur aantal nu verdeeld moest worden over meerdere personen. Zij stonden allemaal in de bedrijfsadministratie van het bedrijf, maar hadden duidelijk deze uren niet gewerkt.

Door deze splitsing werd onterecht fiscaal voordeel genoten. Niet alleen werden er handmatig valse urenverantwoordingsformulieren ingevuld, maar ook digitaal. Door het opnemen en gebruiken van de valse gegevens in de financiële en personeelsadministratie zijn ook onjuiste aangiften loonheffing gedaan. Door het opmaken en daadwerkelijk gebruiken van valse documenten (geschriften) wijkt de feitelijke situatie (wat gebeurt er echt) af van de voorgespiegelde situatie (wat moet de overheid denken dat er gebeurt) waardoor sprake is van een schijnconstructie.

Werknemers en/of de overheid worden hierdoor structureel benadeeld wat weer leidt tot oneerlijke concurrentie tussen werkgevers. Schijnconstructies komen voor in alle sectoren, in allerlei verschijningsvormen. Het gebruik van schijnconstructies kan ook een aantal andere risico's met zich meebrengen zoals, illegale tewerkstelling, onderbetaling, gefingeerde dienstverbanden, migratie-fraude, fiscale fraude, arbeidsuitbuiting, te lange werktijden en onvoldoende arbozorg.

Door deze handelswijze geven de gedeponeerde jaarstukken bij de Kamer van Koophandel geen getrouw beeld van financiële werkelijkheid van de onderneming. De geautomatiseerde overheids-systemen zoals het loonbelastingsysteem van de belastingdienst en het Suwi-systeem worden vervuild met onjuiste (valse) informatie. Door deze handelswijze worden o.a. de rechten op sociale uitkeringen in Nederland ondermijnd.

Medio juni 2021 heeft de rechtbank in eerste aanleg uitspraak gedaan waarbij de facilitator, ondanks de strafeis van 24 maanden gevangenisstraf van het Openbaar Ministerie, is veroordeeld tot een taakstraf van 240 uur. Hierbij is onder andere rekening gehouden met undue delay (strafoplegging waarbij rekening is gehouden met overschrijding van de redelijke termijn van berechting), het fiscale deel van € 2.2 miljoen, een civiele procedure van € 750.000 en de overige veroordelingen in deze zaak. Onterechte uitkeringen en verblijfsvergunningen worden nader onderzocht.