Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid - Archief (banner)

2020
13
januari
2020
| 10:00 Europe/Amsterdam
Een Amsterdams schoonmaakbedrijf heeft van de Inspectie SZW meerdere boetes gekregen. In totaal bedraagt de boete € 51.250,00. De schoonmakers van dit bedrijf maken te lange werkdagen en|of worden onderbetaald. Ook liet het bedrijf twee mensen werken...
Lees meer
10
januari
2020
| 10:11 Europe/Amsterdam
Sommige bedrijven zijn er blij mee, maar de meeste vinden het niet zo leuk als ze met naam en toenaam op internet door de Inspectie SZW worden genoemd. Want dat kan betekenen dat het bedrijf niet eerlijk of niet veilig heeft gewerkt. En dat wil je al...
Lees meer
2019
18
december
2019
| 09:52 Europe/Amsterdam
Dagelijks komen bij de Immigratie en Naturalisatie Dienst aanvragen binnen om een familielid naar Nederland te laten komen. Om een verblijfsvergunning te krijgen moet aan verschillende voorwaarden worden voldaan. Eén belangrijke voorwaarde is dat de ...
Lees meer
17
december
2019
| 13:49 Europe/Amsterdam
De verwijdering van specifieke asbestbronnen door de inzet van een niet-betreedbare omsluiting is veilig. Zolang deze methode wordt toegepast bij asbestsaneringen met uitzondering van spuitasbest. Dit blijkt uit een nader blootstellingsonderzoek van ...
Lees meer
09
december
2019
| 12:10 Europe/Amsterdam
Op pad met drie arbeidsinspecteurs die toezien op de arbeidsomstandigheden. Hoe ziet de werkdag van Ed Apswoude, Veronique Wolbers en Egon Kwieman er uit en op welke wijze controleren zij bedrijven.  ...
Lees meer
03
december
2019
| 12:21 Europe/Amsterdam
PGB-fraudeurs waren de afgelopen week niet echt gelukkig. In twee zaken sprak de rechter forse straffen uit en in een andere zaak werd twee miljoen euro geëist van een PGB-fraudeur. In alle zaken heeft het Recherche Zorgfraude team van de Inspectie e...
Lees meer
20
november
2019
| 12:35 Europe/Amsterdam
De Recherche Inspectie SZW heeft in een strafrechtelijk onderzoek naar fraude met WW-uitkeringen vijf personen aangehouden. Vijf woningen en drie kantoorpanden zijn doorzocht. Er is beslag gelegd op onder meer administratie, computers en een auto. Da...
Lees meer
19
november
2019
| 10:48 Europe/Amsterdam
Komend jaar (2020) is het tweede uitvoeringsjaar van het Meerjarenplan 2019–2022 van de Inspectie SZW. Het jaarplan beschrijft hoe de Inspectie - vaak in samen­werking met anderen - resultaten wil boeken en effecten wil realiseren die ten goede komen...
Lees meer
12
november
2019
| 12:47 Europe/Amsterdam
Houden schoonmaakbedrijven en hotels zich wel aan de arbeidswetten? Zowel het schoonmaakbedrijf als het hotel moeten er voor zorgen dat de schoonmakers niet te lang werken en genoeg betaald krijgen. Vaak gaat dit goed, maar soms ook niet. In dat geva...
Lees meer
28
oktober
2019
| 14:09 Europe/Amsterdam
Ratten, maden en een oververhitte expeditieruimte. Hoe drie inspectiebezoeken binnen vier weken en een goede samenwerking, ervoor kan zorgen dat er weer gezond en veilig gewerkt kan worden. Werknemers en buurtbewoners opgelucht en tevreden. ...
Lees meer
17
oktober
2019
| 10:30 Europe/Amsterdam
De politie heeft maandag 14 oktober aan boord van een riviercruiseschip op de Boven-Rijn te Tolkamer de 67-jarige kapitein van dat schip aangehouden als verdachte van valsheid in geschrifte. De man heeft namelijk opzettelijk structureel een lid van h...
Lees meer
16
oktober
2019
| 13:44 Europe/Amsterdam
De Europese Arbeidsautoriteit (ELA) kan gaan controleren of lidstaten wel voldoende optreden tegen bedrijven die arbeidswetten overtreden en personeel uitbuiten. De autoriteit wordt vandaag officieel gelanceerd in Brussel op een top van EU-bestuurder...
Lees meer
14
oktober
2019
| 13:51 Europe/Amsterdam
Vandaag is een 33-jarige Amsterdammer aangehouden op verdenking van mensensmokkel, fraude en witwassen. Het vermoeden is dat hij onder valse voorwendselen Marokkaanse mannen naar Nederland heeft gehaald waardoor zij een verblijfsvergunning konden aan...
Lees meer
10
oktober
2019
| 13:51 Europe/Amsterdam
  Bij een grote controle van bouwplaatsen in Maastricht, Kerkrade en omgeving heeft de Inspectie SZW op 33 plekken de werkzaamheden stilgelegd. Ook zijn tientallen waarschuwingen uitgedeeld. Op slechts vier van de 22 bezochte bouwplaatsen bleken b...
Lees meer
09
oktober
2019
| 12:00 Europe/Amsterdam
Op het industrieterrein in Duiven, provincie Gelderland, heeft de Inspectie SZW bij twee bedrijven vier illegale chinezen aangetroffen. Zij werkten bij twee verschillende bedrijfjes aan batterijen voor elektrische fietsen. Het is de gemeente Duive...
Lees meer
09
oktober
2019
| 10:02 Europe/Amsterdam
“In deze zaak gaat het om drie broers die met veel criminele energie de samenleving voor meer dan 7.000.000 euro hebben benadeeld door zogenaamde PGB-fraude te plegen.” Zo begon de officier van justitie op dinsdag 8 oktober zijn requisitoir in de rec...
Lees meer
08
oktober
2019
| 13:32 Europe/Amsterdam
Werken in de bouw. Helaas gaat dat niet altijd even eerlijk. Een controle bij verschillende bouwlocaties op vrijdag 5 oktober leveren vermoedelijk verschillende overtredingen op het gebied van onderbetaling en te lang werken op. ...
Lees meer
07
oktober
2019
| 16:50 Europe/Amsterdam
In de bloeiende arbeidsmarkt ziet de Inspectie SZW een groeiende schaduwzijde. Het aantal klachten en meldingen over oneerlijk werk is de afgelopen jaren met een derde gegroeid. Er is sprake van grote groep arbeidskrachten die flexibel werken, lage i...
Lees meer
07
oktober
2019
| 10:19 Europe/Amsterdam
Visverwerkers in Flevoland laten hun medewerkers niet veilig werken. Daarnaast betalen ze vermoedelijk niet het loon uit dat ze behoren te krijgen. De uitzendbureau’s die door de visverwerkers worden ingehuurd spelen hier ook een kwalijke rol in. ...
Lees meer
03
oktober
2019
| 14:37 Europe/Amsterdam
Een postbezorgbedrijf heeft een boete gekregen van € 289.000,- van de Inspectie SZW. Het bedrijf heeft na vordering van de inspecteurs geen stukken overgelegd waaruit blijkt hoeveel uur medewerkers daadwerkelijk werkten. Het bedrijf werkt feitelijk m...
Lees meer
02
oktober
2019
| 11:44 Europe/Amsterdam
Maandag 30 september kwamen inspecteurs uit het hele land samen in het Spoorwegmuseum in Utrecht voor de jaarlijkse dag van de arbeidsinspecteur. Bij de opening werd deze ode aan de inspecteurs voorgedragen door de Inspecteur-generaal Marc Kuipers: ...
Lees meer
01
oktober
2019
| 11:35 Europe/Amsterdam
Discriminatie bij werving en selectie komt bewust of onbewust nog steeds voor op de Nederlandse arbeidsmarkt. Het ministerie van SZW werkt aan een wetsvoorstel dat moet bijdragen aan het terugdringen van discriminatie in het sollicitatieproces. Maar ...
Lees meer
15
augustus
2019
| 13:13 Europe/Amsterdam
Bij een controle van een Limburgse champignonteler op woensdag 14 augustus is gebleken dat twee buitenlandse werknemers illegaal in het bedrijfspand woonden. De werknemers zijn nu ondergebracht in een hotel. De Inspectie SZW heeft administratie meege...
Lees meer
08
augustus
2019
| 10:53 Europe/Amsterdam
De Inspectie SZW heeft diverse werkzaamheden bij een producent van onder meer lijmen en kitten in de provincie Groningen stilgelegd, omdat werknemers ernstig gevaar liepen. Het bedrijf kan de werkzaamheden pas hervatten als het maatregelen heeft geno...
Lees meer
22
juli
2019
| 09:59 Europe/Amsterdam
Een plantenkwekerij in de omgeving van Brielle gaat achteloos om met de bestrijdingsmiddelen die het gebruikt. Het personeel werkt in kassen waarin met bestrijdingsmiddelen wordt gespoten, terwijl er onvoldoende maatregelen zijn getroffen om hen te b...
Lees meer
16
juli
2019
| 12:08 Europe/Amsterdam
Het percentage bedrijven dat aan belangrijke arbo-regels voldoet, is veel lager dan het deel dat de regels niet naleeft. Wel is er in vergelijking met voorgaande jaren een voorzichtige positieve ontwikkeling te zien. In 2018 heeft een derde van de be...
Lees meer
15
juli
2019
| 15:45 Europe/Amsterdam
Het verwijderen van asbest gebeurt nog steeds niet veilig genoeg. Een controle in de noordelijke provincies van de Inspectie SZW en zes Omgevingsdiensten op 76 locaties leverde in ruim 30% van de gevallen overtredingen op. De asbestteams gingen op...
Lees meer
11
juli
2019
| 20:00 Europe/Amsterdam
Wij zijn op zoek naar 15 collega' s die willen zorgen dat er eerlijker gewerkt wordt. Als inspecteur arbeidsmarktfraude draag je bij aan eerlijke arbeidsverhoudingen en een eerlijke arbeidsmarkt. In je werk kom je met allerlei bedrijven in aanraking:...
Lees meer
03
juli
2019
| 09:48 Europe/Amsterdam
Vijf personen zijn dinsdag 2 juli aangehouden in verband met een vermoedelijke grootschalige fraude met zorggelden in de wijkverpleging. Woningen en kantoren in Amsterdam en Almere zijn doorzocht en onder meer computers en administratie zijn in besla...
Lees meer
15
juni
2019
| 10:54 Europe/Amsterdam
Losse dakpannen die op voorbijgangers kunnen vallen en steigers zonder adequate valbescherming. Arbeidsinspecteur Michel Schenk controleert twee bouwplaatsen in Zaandam en komt diverse onveilige situaties tegen. Hij legt de werkzaamheden stil totdat ...
Lees meer